INRIKES. En undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att allt fler ungdomar anser att narkotika inte är farligt. 10 000 elever i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet har tillfrågats om sin syn på narkotika. 

Genrebild. Foto: CC public domain

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), har genomfört en undersökning där 10 000 skolelever i årskurs 9 samt årskurs 2 i gymnasiet, har tillfrågats om sin syn på narkotika. Idag är cannabis, kokain, amfetamin och annan narkotika vanligt förekommande i landet, även på mindre orter.

Den nya rapporten, ”Upp till var och en? – Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003–2019”, visar att ungdomar har en mindre restriktiv syn på narkotika idag jämfört med för sjutton år sedan. De deltagande i undersökningen upplever att det finns en större tillgång till narkotika idag.

På frågan om i hur stor grad man uppfattar narkotika som problem, svarade 63 procent av 16-åringarna att de ”i största grad” ser narkotika som problem i undersökningen 2003. Jämförelsevis, svarade endast 36 procent av 16-åringarna med samma svar 2019. Andelen 16-åringar som tycker att det ”är ofarligt att använda ecstacy” har också fördubblats sedan 2003, skriver SVT Nyheter.

Isabella Gripe, utredare på CAN, säger att droganvändningen trots detta inte ökar.

— Nej, 16-åringarna knarkar inte mer, däremot ser man en ganska stor förändring i hur de talar om och uppfattar till exempel cannabis, berättar Gripe och fortsätter:

— Kanske bidrar medier och populärkultur till den mer tillåtande attityden. I dag skildras droganvändning i medier och filmer på ett mindre fördömande sätt än tidigare.


  • Publicerad:
    2020-06-14 21:45