ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLE. På bara ett år har antalet personer som frivilligt valt att inplantera ett mikrochip i handen tredubblats. Enligt ett av företagen som erbjuder den så kallade tjänsten tror de att majoriteten i landet inom fem års tid antingen kommer vilja ha eller redan har ett mikrochip i kroppen.

Antalet svenskar som frivilligt stoppar in ett mikrochip i handen har under ett års tid tredubblats. En anledning till varför man skulle vilja göra någonting sådant uppges exempelvis vara för att information då kan överföras mellan olika ytor, ungefär som ett passerkort, fast i handen. Detta menar man ska underlätta för personen i vardagen genom att man då får en ”egen digital röst”.

— Tekniken är fortfarande ny, men intresset har ökat dramatiskt, säger Jowan Österlund, vd på Biohax International, ett bolag som inplanterar mikrochip på människor.

Hittills har närmare 3 500 chip installerats av företaget i Sverige och 70 procent av dessa har inplanterats under det senaste året. Enligt företaget ska även efterfrågan ökat lavinartat då det för 18 månader sedan endast var runt tusen personer som gick omkring med ett chip i handen.

Enligt Östlund ska tekniken så småningom kunna ersätta både nycklar, betalkort och användas i hälsosyfte. Han tror dock att det kan ta ett tag innan detta kommer att slå igenom, då han menar på att många är skeptiska till att inplantera något i kroppen. Han tror dock att de flesta människor antingen kommer att ha eller vilja ha ett chip inom fem års tid.

Källa:
Ökat intresse för att sätta in mikrochip i handen


  • Publicerad:
    2018-04-10 06:00