INRIKES. Älvdalskan är ett eget språk och inte en dialekt. Detta fastslår den internationella organisationen SIL.

Älvdalingar och språkvetare får äntligen rätt i saken de så länge har kämpat för. Nämligen att älvdalskan är ett eget språk i och med erkännandet från organisationen SIL med säte i USA.

— Det här är en stor dag för älvdalskan. Vi har i många år kämpat för att det ska bli erkänt i Sverige men det har inte den svenska regeringen velat göra. Man är kanske rädd att andra också kommer, säger Björn Rehnström från Älvdalska föreningen Ulum Dalska.

Men den svenska regeringen har beslutat att älvdalskan inte är ett eget språk. Beslutet har kritiserats av EU som menar att beslutet inte har stöd i språkforskningen.

Den internationella organisationen SIL har med forskning kunnat bevisa att älvdalskan är ett eget språk, lika olikt svenskan som till exempel isländskan.

— Det är så fantastiskt. Det är en jätteviktig sak för språket och för älvdalingarna som blivit hånade under många år när de pratat älvdalska. Det har ansetts fult, säger Björn Rehnström.

Han säger också att arbetet med att få den svenska regeringen att godkänna älvdalskan som språk fortsätter.

Källa:
Älvdalskan internationellt erkänd som eget språk


  • Publicerad:
    2016-06-04 00:40