CENSUR. Amazon utnyttjar sina dominansställning på bokmarknaden för att förbjuda maktkritisk litteratur.

Den amerikanska journalisten Helen Buyniski skriver i en debattartikel för ryska RT att den globala nätsäljaren Amazon har förbjudit Adolf Hitlers självbiografi och politiska manifest Mein Kampf för försäljning. Det gäller ”de flesta” utgåvor av verket. Även andra titlar som gavs ut vid tiden för Tredje rikets storhetstid har förbjudits.

Men att låta ett oligopol, eller nära på monopol – som Buyniski skriver – diktera vad människor ska få läsa innebär en form av totalitarism. Amazon har en historia av att bedriva företagstotalitarism, menar hon.

Enligt Buyniski har Amazon efter principiella men skenbara protester ”givit efter” för en handfull judiska lobbygrupper som The Holocaust Educational Trust.

De som glömmer historien är dömda att upprepa den, skriver Buyniski. Hon hoppas att lobbygrupperna som ser till att få litteratur som är misshaglig för dem utraderad, ska inse att sådana åtgärder aldrig slutar bra för dem som bedriver den politiken.

Att tillåta ett megaföretag som har så oroande nära affärsrelationer med den amerikanska regeringen och agerar censor, stärker bara likheten med de totalitära regimer som Amazon säger sig vilja motarbeta, avslutar Helen Buyniski.

Källa:
Amazon has banned Mein Kampf. If only it was as concerned with totalitarianism closer to home


  • Publicerad:
    2020-03-18 13:15