Enligt Hudiksvalls tidning har landstinget i Gävleborgs län har fått tillstånd från länsstyrelsen att sätta upp en övervakningskamera utanför ambulansintaget på Hudiksvalls sjukhus. Bakgrunden till detta är att personalen utsatts för hot och våld, samt att personer tagit sig in i sjukhusbyggnaden och stulit saker.

Länsstyrelsen bedömer att behovet av kameraövervakning väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som detta medför.

Varför detta starka behov av kameraövervakning uppstått efter det att Hudiksvall och omkringliggande städer blivit mångkulturella och inte dessförinnan förtäljer inte Hudiksvalls tidning.


  • Publicerad:
    2012-05-11 23:55