USA. Den amerikanska bankmyndigheten OCC skärper riktlinjerna efter att bankers diskriminering av kunder på politiska grunder blivit ett större problem.

Genrebild. Foto: Pixabay.com (Public Domain)

I torsdags offentliggjordes nya riktlinjer från den amerikanska bankmyndigheten Office of the Comptroller of the Currency (OCC), som ska träda i kraft 1 april i år. De nya riktlinjerna innebär att storbanker inte längre ska få exkludera kunder godtyckligt, utan att de bara får göra detta om man kan visa att en specifik kund i sig själv är en dålig affär för banken.

I ett pressmeddelande gör Brian P. Brooks, chef för myndigheten, följande uttalande:

När en stor bank beslutar att stänga av välgörenheter eller till och med ambassader som tjänar farliga delar av världen, eller företag som bedriver laglig verksamhet i USA som skapar lokala arbetstillfällen och gynnar den nationella ekonomin måste de visa att de har legitima affärsskäl att göra det.

Som övervakare och personal i föregående administrationer har gjort klart i tal, riktlinjer och vittnesmål borde banker inte stänga av tjänster för hela kundkategorier utan att göra riskbedömningar. Det är inkonsistent med principen om riskhantering att fatta beslut utifrån kategoriska riskantaganden utan att göra en faktisk analys. Dessutom är det folkvalda politiker som ska bestämma vad som är lagligt och olagligt i vårt land.

Bankerna ska fortfarande kunna besluta vilka geografiska områden de bedriver sin verksamhet i och vilka tjänster de erbjuder, men de måste ge kunder vad OCC kallar ”fair access”.

Problem även i Sverige
Även i Sverige har tillgång till konton blivit ett problem. Sedan tidigare har bland andra Nordiska motståndsrörelsen och den numera nedlagda organisationen Nordisk ungdom drabbats av nedstängningar från bankernas sida. Nu har aktörer som Svensk Webbtelevision och Fria Tider fått samma problem.

I SwebbTV:s fall är det oklart vilken bank det rör sig om, men i Fria Tiders fall rör det sig om storbanken Swedbank, där socialdemokraten Göran Persson är styrelseordförande. Även Fria Tiders ägare Widar Nords personkonto har blivit stängt av banken, så även förläggaren Daniel Fribergs personkonto.

Oftast används påståenden om ”dålig kundkännedom” och spekulationer om penningtvätt som svepskäl för att stänga av konton för aktörer som är politiskt obekväma.

Frågan har nu tagits upp av Sverigedemokraterna, som nyligen också reagerat på avplattformeringen på sociala medier. Huruvida man kommer kunna förbättra situationen för politiska dissidenter i Sverige återstår att se.


  • Publicerad:
    2021-01-19 21:44