INRIKES. Amerikansk polis befinner sig just nu i Sverige för att hjälpa ordningsmakten få bukt med invandrarbrottsligheten.

Just nu befinner sig Rick Fuentes, före detta chef för polisen i delstaten New Jersey, i Sverige. Anledningen är att han ska dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa den svenska polisen med att få bukt på den mångkulturella brottslighet som härjar i landet och som uppmärksammats mycket i medier den senaste tiden.

SVT hävdar att New Jersey-polisen genom ”enkla förändringar i de administrativa rutinerna” minskat utredningstiden för beslagtagna vapen använda i skjutningar från runt tio månader till endast 48 timmar.

— Det betyder att utredaren är tätt i hälarna på gärningsmannen, säger Rick Fuentes.

Bland annat utreds fingeravtryck och eventuellt DNA.

Fuentes tror att effektiviseringen av brottsplatsrelaterade utredningar kommer att hjälpa polisen.

— Varje gång du får information som kan hjälpa dig att lösa ett brott inom två dagar istället för tio månader kommer det att vara en vinst. När det gäller skjutvapenvåld kommer det här absolut att hjälpa svensk polis att arbeta snabbare.

Att avveckla mångkulturen, som är den enskilt största boven i den nu rådande masskriminaliteten i Sverige, framställs inte som en lösning för den politiska polisen.

Källa:
Stockholmspolisen har inlett samarbete med amerikansk polis


  • Publicerad:
    2019-09-17 19:10