USA Enligt en ny rapport från USA:s underrättelsemyndighet ODNI görs allt fler observationer av oidentifierade flygande föremål inom militären. Rapporten uppger att fenomenet ”fortsätter att utgöra ett hot mot flygsäkerheten och ett möjligt hot från främmande makt”.

Under de senaste åren har amerikanska myndigheter blivit allt öppnare i frågan om mystiska föremål som syns på himmelen. Detta dels efter att visselblåsare från Pentagon läckt information till pressen men också efter att Donald Trump under sitt presidentskap i en klausul till ett stödpaket under coronakrisen införde en regel om att FBI och försvarsdepartementet måste dela med sig all information de har om ufon till kongressen.

Den första rapporten kom 2021 och väckte stor uppståndelse. I den offentliga delen släpptes militära bilder av farkoster som tycktes gå emot fysikens lagar. Den amerikanska militären kallar dock inte längre fenomenet ”ufo” utan ”UAP”, vilket står för ”Unidentified Aerial Phenomena” [ungefär ”oidentifierade himlafenomen”. reds. anm.]

Medlemmar i kongressens subkommitté för nationell säkerhet fick ta del av den hemligstämplade delen och beskrev att några av de bilder man fick se var ”ren science fiction”.

"Utgör ett fortsatt säkerhetshot"

Nu har ytterligare en rapport presenterats av den amerikanska underrättelsemyndigheten Office of the Director of National Intelligence (ODNI). Rapporten heter 2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena och har precis som den förra släppts i en offentlig och en hemligstämplad form.

I den offentliga rapporten skriver man att rapporter från militären om UAP:s har ökat markant och att man totalt har 510 observationer av föremål som samlats in av Pentagons All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) och dess föregångare Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF).

366 av dessa har tillkommit efter rapporten 2021 där 247 är helt nya observationer, medan resten har tillkommit i efterhand från gamla dokument som upptäckts eller liknande. Samtliga är gjorda av personal inom USA:s militär, framförallt piloter från flygvapnet eller marinen men också av exempelvis radarpersonal.

I rapporten skriver man:

AARO och ODNI bedömer att observationsökningen i UAP-rapporteringen dels beror på bättre förståelse för det möjliga hot som UAP kan utgöra, antingen mot flygsäkerheten eller potentiellt som en fiendes insamlingsplattform, och dels på grund av att stigmat kring att rapportera UAP:s har minskat.

Man uppger dock att det inte finns några rapporter om kollisioner mellan UAP:s och amerikanska flygplan. I rapporten verkar man inte riktigt utvärdera det faktum att USA uppenbarligen inte har full kontroll över sitt luftrum. Men den är samtidigt fylld med märkliga uppgifter som att det inte finns några bekräftade ”möten” med UAP:s som ”bidragit direkt till till en ogynnsam effekt på hälsan”, men att man erkänner att ”hälsorelaterade effekter kan uppstå när som helst efter en incident” som involverar ett UAP.

171 av de nya rapporterna kan inte förklaras

Man skriver även att ”observationer av oidentifierade flygande föremål i militärt luftrum fortsätter att göras” och att UAP:s ”fortsätter att utgöra ett hot mot flygsäkerheten och ett möjligt hot från främmande makt”.

En av de hundratals nya militära observationer som dock kunnat avfärdats som en drönare.

Av de 366 nya rapporterna har man avfärdat 163 som ”ballonger eller ballong-liknande föremål”, sex rapporter som ”bråte” – exempelvis fåglar eller flygande plastpåsar – och 26 rapporter som drönare. För de kvarvarande 171 rapporterna har man i dagsläget ingen förklaring utan beskriver dem som ”okategoriserade”.

”Vissa av dessa okategoriserade UAP:s verkar ha uppvisat ovanliga flygegenskaper eller prestationsförmågor och behöver fortsatt analys”, skriver man i rapporten.

Frågan om Pentagons ökande transparens i UFO-frågan diskuterades i Radio Nordfront RN DIREKT#261: