USA. Ett fall gällande ”transsexuella” personers privilegier tas för första gången upp i amerikanska högsta domstolen. Det hela handlar om en kvinnlig student som vill gå på killarnas toalett eftersom hon själv identifierar sig som ”pojke”.

förvirrade

Illustrationsbild föreställande tre könsförvirrade kvinnor som ”bytt” kön.

En kvinnlig gymnasiestudent i Virginia identifierar sig som en ”pojke” och vill därför gå på killarnas toalett, vilket skolstyrelsen motsätter sig. En dom i USA:s högsta domstol (HD) har nu slagit fast att kvinnliga och manliga studenter vid skolan ska ha åtskilda toaletter avsedda för respektive kön, varför skolstyrelsen i Virginia med rätta kan hindra den könsförvirrade flickan att gå på killarnas toalett.

Elevens advokat säger sig i ett uttalande kring det hela vara ”besviken att Gavin kommer att inleda ännu ett skolår med att bli stigmatiserad och separerad från sina kamrater som ett resultat av detta”.

Tjugotre stater i USA har hittills lämnat in stämningsansökningar i protest mot Obamaadministrationens instruktion om att alla offentliga skolor i landet måste tillåta pojkar och flickor som lider av könsdysfori att välja den toalett som de själva anser vara kompatibel med den upplevda ”könstillhörigheten”.

Det aktuella fallet är det första gällande ”transsexuella” personers privilegier som tas upp i HD.

Källa:
Transperson får inte välja toalett


  • Publicerad:
    2016-08-04 10:00