UTRIKES. Enligt en ny bok som kommer att släppas nästa månad utförde amerikanska soldater tusentals våldtäkter mot franska kvinnor efter andra världskrigets slut.

9780226923093_custom-d518e2be7a28c2cba014a43e844e2d665579f9f3-s6-c30Att sovjetiska soldater genomförde massvåldtäkter på tyska kvinnor är idag känt bland alltfler. Att även britter, fransmän och amerikaner, däribland i allra högsta grad de sistnämnda, också deltog i massvåldtäkter på tyska kvinnor är känt för dem som följer Nordfront. I boken What Soldiers Do framkommer nu mer uppgifter om att amerikanska soldater även våldtog kvinnorna till sina egna allierade. Och det i tusentals.

I boken ska det finnas en rad dokument, dagboksanteckningar och memoarer som ger stöd till författarens påstående att de amerikanska soldaterna våldtog tusentals fransyskor. Bokens författare, den feministiska professorn Mary Louise Roberts, försöker sig också på en förklaring som går ut på att förövarna var män som drevs av ett manlighetsideal i ”ett erotiserat krig”. Enligt Roberts beskrevs amerikanarna i den egna propagandan som en sorts erövrare där Europas kvinnor beskrevs som ”redo att bli räddade, redo att hälsa den amerikanske soldaten och redo att att gratulera och tacka honom med en kyss eller ännu mer”. Den amerikanska tidningen Life beskrev exempelvis, menar Roberts, Frankrike som ”en enorm bordell som befolkas av 40 miljoner hedonister” och Stars and Stripes erbjöd sina läsare raggningsfraser på franska. Roberts drar i boken slutsatsen att den amerikanska propagandan bidrog till en sorts upphetsning hos soldaterna och att ”väl upphetsad visade sig G.I.-libidon svår att tygla”.

Författaren Mary Louise Roberts.

Författaren Mary Louise Roberts.

Roberts tvingas dock i sin bok även redovisa de faktiska åtalen som ägde rum och som klart motsäger hennes tes om att alla män är presumtiva våldtäktsmän. Enligt dokumenten väcktes det 152 åtal där 130 av de misstänkta våldtäkterna hade begåtts av svarta soldater vilka utgjorde endast 10 procent av armén. Förklaringen på den tiden var, menar Roberts, att de svarta soldaterna hade svårare än andra att tygla sin ”libido”. Roberts däremot menar att de svarta soldaterna gjordes till syndabockar.

Såvitt känt erbjuder boken ingen förklaring till varför tyska soldater inte våldtog kvinnor i andra länder i någon större omfattning (och att det bestraffades hårt i de få fall det skedde) eller varför den tyska propagandan inte beskrev Frankrike i uppmuntrande ordalag som en ”bordell”.

På senare tid har den våldtäktskultur som finns inom den mångkulturella amerikanska armén allt oftare kommit att granskas i media.

Källor:
The GIs who raped France
Sex Overseas: ’What Soldiers Do’ Complicates WWII History


  • Publicerad:
    2013-06-05 23:44