INRIKES. Vid den årliga rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen uttalade den före detta generaldirektören för Säpo och Migrationsverket, Anders Danielsson, att det finns likheter mellan terrorism och demokratisk opinionsbildning som han benämnde ”psykologisk krigföring”.

Anders Danielsson, före detta generaldirektör för Säpo och Migrationsverket, uttalade på rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen att regimkritiska åsikter kan liknas vid terrorism.

Han är numera statlig utredare för den nya myndighet för psykologiskt försvar som kommer att inrättas på order av Stefan Löfven.

Syftet med den nya myndigheten är officellt att motverka och bekämpa ”psykologisk krigföring” från främmande makt, men personalen på nya myndigheten ser även möjligheten att bekämpa ”påverkansoperationer” inom landet.

Under konferensens sista dag höll Danielsson ett anförande om ”psykologisk krigföring”.

— Vi har funderat på det så klart, och det finns likheter med terrorism och terrorlagstiftningen – där man riktar sig mot en stat… Och syftet är att så split i samhälle, att få beslutsfattarna att fatta andra beslut, att injaga fruktan, att destabilisera. Det finns likheter mellan en terrorhandling och psykologisk krigföring. Och det kan vara samma metoder – som ryktesspridning. Det är vi vana vid, det vi fick läsa i tidningen, falska nyheter och så vidare, sade Danielsson.

Danielsson, som menar att både polisen, säkerhetspolisen och andra myndigheter och media ska samverka för att åtgärda påverkansförsök. Han ser en framkomlig väg i mer omfattande censur av medier i framtiden för att minska möjligheterna för fri opinionsbildning.

— Om jag var medieansvarig skulle jag vara ganska glad om någon skulle knacka på dörren och tala om för mig: Du, du blir nu utsatt för någonting som är ganska allvarligt. Inte bara din tidning, ditt bolag, utan samhället, demokratin eller vad det nu kan vara. De här värdeorden jag använder som är väldigt viktiga för oss. Så skulle jag jag vara tacksam om det fanns någon, men det bygger på att vi litar på varandra, uttalade han.

Danielsson vill att medieapparaten och staten ska ”lita på varandra” och ser gärna mer ”öppenhet” och ”ärlighet” mellan de båda, men bekymrar sig om hur illusionen av demokrati och ett ”öppet samhälle” ska kunna upprätthållas vid en ökande repression.

En paneldiskussion om det framtida psykologiska försvaret tog sedan vid. I denna ingick Olof Petersson, professor emeritus i statskunskap, Anneli Bergholm Söder, chef för operativa avdelningen på MSB, förbundsordföranden för MUF Benjamin Dousa, Nato-propagandisten Patrik Oksanen samt Hanna Stjärne, vd på SVT.

Vid diskussionen togs frågan om vad som ska göra med personer som uttrycker åsikter i ”medier utan ansvarig utgivare, poddar på nätet, trådar, sociala influencers och så vidare” upp.

Som svar förklarade Olof Petersson det redan med existerande lagstiftning finns möjligheter att lagföra dessa.

— Då är det brottsbalken och då är det ännu enklare att fälla någon: det är uppvigling, uppror, brott mot medborgerlig frihet, högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, landsförräderi, landssvek och ryktesspridning till fara för rikets säkerhet. Så vi behöver inte hitta på några nya regler, det här är noga genomtänkt, tillade han.

Brottsrubriceringarna ska användas vid krig eller i en ”krigsliknande situation”. Vid en så kallad ”gråzon” – ett tillstånd någonstans mellan krig och fred – kan under vissa omständigheter militär sättas in mot svenska civilbefolkningen.

Utredningens slutsatser, som även kommer att ha konkreta förslag på åtgärder som ska kunna sättas in mot dissidenter, kommer enligt Anders Danielsson att redovisas för regeringen den 30 maj i år.

Källa:
Anders Danielsson: Regimkritiska åsikter kan liknas med terrorism


  • Publicerad:
    2020-01-23 10:00