JUDEFRÅGAN. Andrew Joyce har startat podden Talmud and Taboo för att ytterligare belysa judefrågan och skapa ny infallsvinklar med hjälp av poddformatet.

Andrew Joyce är känd för de som är brukar läsa på Kevin MacDonalds hemsida The Occidental Observer. Där har Joyce publicerat mer än 200 artiklar och merparten handlar om att belysa vita om judiska förehavanden. Joyce använde sig först av plattformen Spreaker men blev omgående nedstängd redan efter första avsnittet, vilket visar vilken nagel han är i ögat på judenheten. Joyce har därför valt att använda sig av Bitchute. På hans kanal har det nu kommit upp totalt fyra avsnitt samt ett specialavsnitt.

Joyce fanns länge på Twitter men de bannlyste honom från plattformen efter att han postat för mycket om judiska professorers akademiska förehavanden.


  • Publicerad:
    2020-08-04 22:30