INRIKES. Riksdagsledamoten Anna Hagwall (SD) vidhåller att hon har rätt till en egen åsikt om den judiska Bonnierkoncernens stora inflytande i Sverige, även om hon respekterar partiledningens kritik mot hennes motion där hon föreslog åtgärder som skulle minska Bonniers mediemonopol i Sverige.

anna-hagwall

Nordfront kunde igår rapportera om hur sverigedemokraten tillika riksdagsledamoten Anna Hagwall hamnat i blåsväder efter att hon i en motion till riksdagen förslår att presstödet ska slopas för att minska det judiska förlaget Bonniers inflytande. I motionen skrev hon bland annat:

Hela åttio procent av medierna ägs och kontrolleras av en och samma ägare. Det är inte acceptabelt. Därför behövs en spridning i ägandet av medierna som fördelas på fler oberoende företag och människor. För att förändra detta föreslår jag ett slopat presstöd.

Hagwalls motion möttes av hård kritik, inte minst från hennes egna parti. I ett pressmeddelande skrev partiet att de inte ställer sig bakom motionen och gruppledaren Mattias Karlsson säger bland annat att motionen inte stämmer med partiets stöd till public service och mediepolitik i övrigt.

— Agerandet har skadat vårt förtroende för henne. Detta kommer att få konsekvenser för hennes framtida verksamhet inom partiet och i riksdagsarbetet, säger han.

Trots den interna kritiken mot Hagwall står hon på sig. Hon säger att hon respekterar partiets kritik mot henne men hon säger att hon har ”rätt till en egen åsikt”.

— Jag har rätt till en egen åsikt. Jag står för detta. Medias ägande måste breddas, säger hon.

Vidare säger Hagwall att hennes motion kan ha misstolkats och förklarar den genom att säga:

— Det enda jag vill säga med motionen är att mångfalden inom media måste breddas. Enda möjligheten till det är att låta marknadskrafterna ta över. Genom att slopa presstödet och bryta upp monopol. I Sverige hyllar vi mångfald på de flesta områden. Varför ska inte det också gälla för media?

Riksdagsledamoten medger att hon kan ha tagit fel på procentsatsen om hur mycket av medierna i Sverige ägs av Bonnier.

— Jag kan ha fel på procentsatsen, men Bonniers äger och styr mycket. Det handlar om veckotidningar och dagstidningar. Detta är inte bra för demokratin när mångfalden inte garanteras inom media, säger hon.

I pressmeddelandet från Sverigedemokraterna skriver partiet att de har inlett en ”dialog” med Hagwall om hennes motion, något som hon säger inte stämmer:

— Det stämmer inte. Jag har inte hört något. Men jag respekterar partiledningen för det som de säger. Samtidigt hoppas jag att de respekterar att jag har en egen åsikt i detta. Så måste det fungera i en demokratisk organisation. Alla har rätt att föra fram sin åsikt.

Anna Hagwall vill inte svara på om kritiken från partiet mot hennes motion kommer att påverka hennes position och uppdrag i partiet och riksdagen.

Källa:
Anna Hagwall svarar på partiledningens kritik


  • Publicerad:
    2016-10-07 11:30