POLITIK. Efter att Annie Lööf (C) återigen har gett sig i lag med patriarkatets sexuella förtryck av kvinnor och nedkommit med ännu en dotter, är hon nu tillbaka på den politiska scenen. Bäva månde vän av fred och ordning, för Ayn Rands spöke sveper med sig globalisternas själar.

Judinnan Alissa ”Ayan Rand” Rosenbaum och Annie Lööf. Foto av Lööf: Centerpartiet (CC BY 2.0)

Som Nordfront rapporterat är Annie Lööf från och med idag tillbaka i politiken efter sin senaste mamma- och sommarledighet, lagom till höstens politiska aktivister. I sin nya podd säger hon att hon vill ta tag i Sveriges problem, som är omfattande på grund av de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen och av andra skäl.

Utgångsläget för hennes återinträde i politiken är gott. Socialdemokraterna har nyligen rapporteras fått vikande stöd hos väljarbasen, och framför allt har Miljöpartiets miljöminister och språkrör Isabella Lövin sagt att hon lämnar sin ministerpost och sin funktion som språkrör för Miljöpartiet.

Skälet till det är att hon förlorade striden om Miljöpartiets ursprungliga politikområde miljön i ett läge där paritet numera mer intresserar sig för att maximera den rasfrämmande invandringen till Sverige.

I det läget, när nu Miljöpartiet kan fortsätta att fokusera på att öka invandringen, kan Annie Lööf bli en samspelt samarbetspartner; hon som också ständigt verkat för en ökad anpassning av Sverige i ett globalistiskt system med en ofattbart stor invandring som plan för landet; 30 miljoner rasfrämlingar i Sverige är inget som helst problem för henne, för de som vill globalisera styrningen av världen och offra Sverige som nation på kuppen.

Lööf gjorde ett i svensk politik sällsynt skådat spektakel av sig själv när hon hade blivit medlem i den judiske globalisten Henry Kissingers organisation Trilaterala kommissionen, och efter det lovade att ersätta nuvarande statsminister Stefan Löfven. Med den sionistiska Trilaterala kommissionens och den judiska pressen i som stöd i ryggen, kunde hon självsäkert agera som den blivande statsministern.

Av detta blev det tillfälligtvis intet. Ett viktigt skäl till det var att företrädarinnan för ”närodlad politik” – en slogan som Centern använder sig av – avslöjades med att ingå i Kissingers utomparlamentariska lobby- och policyorganisation, vilket miljöpartisterna Birger Schlaug och MaLou Lindholm gjorde allmänt känt genom en debattartikel i självaste Bonniertidningen Expressen.

Det som sedan följde var dels ett val som resulterade i att Sverige kom att stå utan en regering i tre månader, samt att man efter många turer i den odemokratiska ”lösningen” kallad januariöverenskommelsen återinstallerade Bilderbergdeltagaren Stefan Löfven som statsminister – med stöd av Bilderbergaren och TriKoms Annie Lööf som hade lovat att få bort honom från hans post.

Varning för psykopatideologi
I ett par bloggtexter har Lars P. Syll varnat för det intellektuella bagage som Annie Lööf tog med sig in i svensk politik. Hennes ideologiska förebild är nämligen den judiska romanförfattaren och filosofen Ayn Rand – vars riktiga namn var Alissa Rosenbaum – som användes för att lansera den så kallade objektivismen.

Svenska Wikipedia far med osanning när de hävdar att Lööf ”inte tagit filosofisk ställning” till Rosenbaum, utan bara tipsade om en av hennes romaner, Och världen skälvde. Den romanen är över 1200 sidor lång och är ett av de centrala verken inom Rand-Rosenbaums filosofi, även enligt Wikipedia.

Syll kallar Alissa ”Ayn Rand” Rosenbaum för ”den iskalla egoismens översteprästinna”. En central devis för Rosenbaum är ”Det som är bra för mig är det rätta att göra”. Detta – skrev Rosenbaum entusiastiskt – ”är det bästa och starkaste uttrycket för en äkta mans psykologi jag har hört”. Devisen hämtade hon från den då mycket omtalade William Edward Hickman.

Senare, skriver Syll, modellerar hon en av alla sina hjältefigurer – Danny Renahan – efter sagde Hickman. Renahan beskrivs som ”född med ett underbart, fritt och lätt samvete som ett resultat från en absolut avsaknad av social instinkt eller flockmentalitet. Han förstår inte, eftersom han inte har något organ för en sådan förståelse, nödvändigheten, meningen eller betydelsen av andra människor. Andra människor existerar inte för honom och han förstår inte varför de skulle göra det”.

Det är en bra beskrivning av en fullfjädrad psykopat. Det passar också in på hennes hjälte Danny Renahan.

Vem var då denne Hickman som fick Rand att inspireras så? Jo, Hickman var en ökänd bankrånare, barnkidnappare och massmördare. En av de mest hatade och avskyvärda brottslingarna i USA:s kriminalhistoria, berättar Syll.

Syll har velat varna väljarna i de svenska allmänna valen för en ledare med Rosenbaums filosofi, eftersom denna som ovan visats, är extremt egennytta-orienterad.

Vad har Alan Greenspan, Johan Norberg och centerpartiets favorittippade kommande partiledare, Annie Lööf, gemensamt? Jo de hyllar alla den fullständiga och iskalla egoismens företrädare framför alla andra – Ayn Rand.

Juden Alan Greenspan var ordförande för den amerikanska ”centralbanken” – Federal Reserve Bank. Den som innehar den posten kan hävdas ha mer makt än presidenten. När Greenspan gav intervjuer, analyserade medier varenda höjning på ögonbrynen, varenda ord och paus i det han sade, för att försöka utläsa vilka planer han hade för USA:s ekonomi.

Johan Norberg är en svensk författare, debattör och dokumentärfilmare som arbetar för liberalism, kapitalism och globalisering, skriver Wikipedia ordagrant.

Objektivismen som filosofisk inriktning – som alltså lanserades genom Rosenbaum – är en filosofisk inriktning som går ut på att människor genom att använda sina sinnen, kan göra sig medvetna om en objektiv verklighet, att förnuft är det väsentliga för att bearbeta intryck, samt att det moraliska syftet med var och ens liv bör vara att sträva efter att tillgodose sitt eget rationella egenintresse för att på så vis uppnå lycka.

Det enda helt moraliskt godtagbara politiska systemet var för Rosenbaum i teorin fullkomlig laissez-faire-kapitalism. Men i praktiken var Rosenbaums individualism inte detsamma som en västerländsk idealism.

Att välkända nyliberaler som Alan Greenspan och Paul Ryan vurmar för Ayn Rands övermänniskoideal är kanske inte så förvånande. Men att Annie Lööf också gör det är kanske mer anmärkningsvärt.

I Lööfs ögon är Rand “en av 1900-talets största tänkare”. I andras en av 1900-talets mest vämjeliga personer.

Att fru Lööf ohöljt hyllar en psykopat som Ayn Rand och en diktatorkramare som Margaret Thatcher är klandervärt i sig. Men huvudskälet till att jag år efter år fortsatt kritisera denna floskulösa politikerbroiler beror främst på hennes huvudlösa nyliberala argumentation och motionerande […]

Nyliberal dumdryghet med idoler och förebilder som Ayn Rand och Margaret Thatcher borde inte ge röster i 2000-talets Sverige. Låt oss hoppas att verkligheten snart börjar komma ikapp vår egen Rayn-Thatcher. Det är hög tid för ett uppvaknande ur den nyliberala mardröm denna politiska broiler och klyschmakare lyckats dra ner det en gång så stolta centerpartiet i.

Alla New World Order-agenters husgud
Precis som Wikipedia försöker göra, kan man vid denna punkt stämma i bäcken beträffande Annie Lööfs förebild ”Ayn Rand”. Varför dra stora växlar på en filosof som hon några få gånger har omnämnt?

Bakom Annie Lööfs mask står andra internationalister på rad, som Margaret Thatcher, Alan Greenspan och ”Ayn Rand”. Illustration: erik-rune.com

Det är viktigare än vad det kan verka vara. Enligt Mike Enoch och Eric StrikerThe Right Stuff är nämligen ”Ayn Rand” i princip alla New World Order-förespråkares ”husgud”.

Alla från Ovan nämnda Alan Greenspan, Johan Norberg till den tidigare brittiska premiärministern Margaret Thatcher och Vita husets tidigare talman Paul Ryan har offentligen uttryckt att de har haft ”Ayn Rand” som ideologisk förebild.

Därmed är det lätt att misstänka att någon eller några personer för länge sedan i Lööfs spirande globalistiska umgängeskrets rent frankt har placerat Ayn Rand i hennes händer, för det är objektivismen som gäller för globalisterna. För vem blir inte påverkad av ens vänners smak och ideal, i synnerhet om dessa vänner är större och mäktigare än en själv?

Vilka problem utgör Lööfs ideologiska paket för Sverige?

Dels innebär det ett kvitto på att hon vill företräda globalisternas intressen och planer för Sverige, det vill säga så långt ifrån ”närodlad politik” man kan komma; den kommer istället från USA:s federala reservbank, Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen.

För den egoistiska individualismen i Rosenbaums filosofi stipulerar att alla de individer som genom sina slutna policyskapande organisationer samverkar för att sprida en globalism endast praktiserar en liten elitgrupps kollektivism gentemot den påtvingade individualism som alla människor förväntas anamma: Rotlösa individer utan raslig, religiös, sexuell eller nationell identitet som den lilla elitens kollektiv ska utnyttja.

Vidare innebär det att samma elit kan utföra vilka operationer de vill i den falska laissez-faire politiken, som skenbart överlåter geopolitiken åt ”marknaden” men som tvärt om i praktiken är föremål för konspirationer och organiserad samverkan.

Exempel på detta går att härleda till Alissa Rosenbaum själv. Men med hennes egen livsföring som exempel och de grupperingar hon själv tillhörde och genom hennes politiska ideologi visade det sig att kollektiva politiska frågor kunde vara av yttersta vikt för henne – det vill säga för det judiska folket, vilket även för henne var ett kollektiv som hon starkt identifierade sig med.

— Vi vet att [”Ayn Rand” Rosenbaum] själv var sionist, så allt hennes tal om raslig och kollektivistisk rationale far all världens väg när hon inte bara säger att ”judar får vara rasligt och etniskt kollektivistiska”, utan även att ”judarna har all rätt utrota en annan etnisk grupp baserat på det, och det är moraliskt fullt godtagbart”, påpekar Mike Enoch.

Det är vad hon säger, och på något eget förvridet sätt får hon i hop det resonemanget, men det visar att hon inte är konsistent i sitt resonemang, säger Enoch.

Perfekt ideologi för att förstöra för gojerna
Enligt Eric Striker och Mike Enoch går Rosenbaums påstående att sociala eller etniska band är irrelevanta för bildandet av maktstrukturer i princip bara att sälja in till människor som inte själva har några sådana band, eller mycket svaga sådana. Det gäller därmed en stor del av den vita rasens befolkningar.

Objektivismen är därför lämplig för den judiska makten att sprida som ”religion” åt gojer över hela världen, för den kan hjälpa till att få folk att tro att det är rena tillfälligheter som gör att det ofta sitter en jude på en nyckelpost: Allt annat kan då viftas bort som falska konspirationsteorier, istället för att erkänna konspirationen i sig.

Konservativa anhängare av Rosenbaums idéer har därför ofta den åsikten, anser Striker. De bara projicerar sin egen lama moral eller amoralitet, menar Striker.

Att liberaler har samma åsikt, är ännu enklare att förstå. Om alla gör som de vill och tycker vad de vill, behöver de inte varandra för att känna sig stark i sin uppfattning eller i sitt program. Det handlar då mer om individuell karriär än om samverkan.

Det blir lätt att lura sig själv, om man är framgångsrik. För Annie Lööf handlar det då inte alls om att Henry Kissinger på Trilaterala kommissionen har tilldelat henne en viss roll, utan att hon är en ”self-made woman”. Sådant stärker en människas ego.

— Det faktum att det var judiska psykologer som utgjorde toppenskiktet i [Ayn Rands] nätverk och att det finns ett tungt element av [judisk] psykoanalytisk teori i hennes ideologi, gör att jag misstänker att hon utgjorde en del i en medveten operation, säger Mike Enoch.

Det blev ett filosofiskt och politiskt program som judiska intellektuella applicerade på gojerna för att sända dem på en fullkomligt fruktlös väg som gjorde det omöjligt för dem att ifrågasätta judisk makt, menar Enoch.

Med tanke på den globalistiska politik som Trilaterala kommissionen, Council on Foreign Relations och World Economic Forum bedriver, skulle det vara föga märkligt om de planterat ”Ayn Rands” filosofi hos Annie Lööf, precis som de har gjort med andra ”mellanchefer” i olika länder; eller knutit personer med det rätta uttalade filosofiska bagaget till sig.

Bäva månde vän av ett ordnat Sverige för den Nordiska rasen, nu när globalisten och invandringsmaximeraren Annie Lööf är tillbaka i politiken med nya krafter för att förstöra Sverige.

Källor:
Annie Lööfs unkna hyllning av Ayn Rand
Annie Lööfs unkna Ayn Rand vurmande
Egoismens apostel
Paul Ryan and Ayn Rand
Strike & Mike episode 96: Shark Week, Poland
Omdömeslöst av C-kandidat att hylla Ayn Rand
Objektivism (Ayn Rand)
Och världen skälvde


  • Publicerad:
    2020-09-01 06:30