USA En jude har utsetts som ambassadör i ännu ett G7-land av Joe Biden, vars administration tycks bli den mest öppet judiska i USA:s historia.

Nyligen meddelade USA:s nominella president Joe Biden att han nominerat juden Rahm Emanuel till landets nya ambassadör i Japan. Nomineringen följer en tydlig trend där den amerikanska utrikespolitiken i allt högre utsträckning öppet placeras i judiska händer.

Rahm Emanuel, en ortodox jude, har ett livslångt engagemang inom så väl politik som judisk aktivism. Hans far, barnläkaren Benjamin Emanuel, var medlem I den judiska terroristorganisationen Irgun och Rahm Emanuel gick som barn i den judiska privatskolan Bernard Zell Anshe.

Hans bror, Ari Emanuel, driver mediabolaget och agenturen Endeavor och anses vara en av de mäktigaste personerna i Hollywood. Rahm Emanuel själv har däremot gjort karriär som en maktspelare inom det demokratiska partiet i USA, utöver sitt arbete för banker som Goldman Sachs och Wasserstein Perella.

Han har dessutom hunnit med att tjänstgöra som frivillig i den israeliska armén.

Inom det demokratiska partiet har Rahm Emanuel varit tongivande under flera decennier. Han var ekonomiskt ansvarig för Bill Clintons kampanjkassa i presidentvalet 1992 och blev sedan den förste att få titeln som seniorrådgivare till en president 1993-1998.

Därefter har han bland annat varit kongressman 2003-2009 kombinerat med ledande positioner inom det demokratiska partiet, dåvarande president Barack Obamas stabschef 2010-2011, samt borgmästare i Chicago 2011-2019.

Ordnade judiska finansiärer åt Clinton

Clinton vann presidentposten 1992 framför allt tack vare donationer från rika judar, vilka han bland annat fick kontakt med i hög utsträckning tack vare Rahm Emanuel.

Judisk media skrev exempelvis följande internt:

Emanuels kunskap om de främsta donatorerna i landet, hans relation till det övervägande judiska givarsamhället och hans rena chutzpah gjorde skillnaden, eftersom Clinton kunde dra in en därtill oöverträffad summa på 72 miljoner dollar, säger de som är involverade i kampanjen. "Han schmoozed [jiddisch för ’snackade’] ihop många, många miljoner [dollar] över hela landet, inklusive pengar från traditionella demokratiska partifinansiärer, varav oproportionerligt många är judar, samt nya demokratiska donatorer”, säger Steve Rabinowitz, en politisk PR-konsult i Washington som arbetade med Vita huset under hela Clinton-administrationen. Senare, som en av de främsta medarbetarna i Vita huset, resulterade Emanuels attityd med att aldrig ta några fångar i att han fick smeknamnet "Rahm-bo" bland så väl medarbetare som politiska fiender.

Eli Kintisch, "Newest Jewish U.S. Representative Makes Instant Impact", United Jewish Cummunities

Att Rahm Emanuel som hela sitt liv agerat för att det demokratiska partiet i USA ska drivas av judiska intressen nu nominerats till posten som USA:s ambassadör till Japan följer därutöver en trend där de viktigaste utrikespolitiska posterna i USA i hög utsträckning tillfaller judar.

Judar får de viktigaste posterna

För att förenkla och förtydliga är ett tydligt exempel vilka personer som fått positioner som ambassadörer inom den så kallade G7-gruppen, som består av sju av världens främsta industrialiserade ekonomier. Utöver USA består G7-gruppen av just Japan, Frankrike, Italien, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Europeiska unionen (EU).

Den nuvarande amerikanska ambassadören i Frankrike är juden Howard Gutman, men Biden vill ersätta honom med Denise Bauer som är gift med den judiske affärsmannen och finansiären av det demokratiska partiet Steven Bauer.

Biden har tidigare nominerat den judiske affärsmannen och mediamagnaten David Cohen till ny ambassadör i Kanada. Cohen har bland sina meriter varit stabschef åt Philadelphias dåvarande judiske borgmästare Ed Rendell 1992-1997 (Rendell var borgmästare till år 2000).

Efter nämnda vända inom poltiken har Cohen varit vice ordförande och chef-lobbyist åt Comcast, ett av världens mäktigaste mediebolag som bland annat kontrollerar NBCUniversal och Sky Group, och ägs av juden Brian Roberts.

Till ny ambassadör i Storbritannien har Biden utsett judinnan Yael Lampert, som haft en lång byråkratisk karriär inom amerikansk politik för att utforma USA:s förhållningssätt till Israel och andra länder i Mellanöstern. Det har rent av uppmärksammats i israelisk media hur anmärkningsvärt det är att hon kunnat behålla sin framskjutna position inom såväl demokratiska som republikanska administrationer.

Till ny ambassadör i Tyskland har Biden nominerat Amy Gutmann, som vuxit upp i ett judiskt ortodoxt hem och skrivit om hennes pappas erfarenheter som ”Förintelse-överlevare”.

Den nuvarande amerikanska ambassadören i Italien är juden Lewis Eisenberg, men Biden har nominerat affärsmannen DouglasDougHickey som ersättare i hans ställe. Hickey är icke-jude, men hans fru, Dawn Ross, är judinna.

Även den nominerade ambassadören till EU, som alltså ingår i G7-gruppen, är en jude, Mark Gitenstein. Han ska ta över positionen från den nuvarande EU-ambassadören, juden Ronald Gidwitz, som tog över positionen från juden Gordon Sondland, som i sin tur tog över rollen från juden Anthony Luzzatto Gardner.

Sammanfattningsvis kommer således samtliga ambassadörer från USA till G7-länderna antingen vara judar eller gifta med judar om ”Bidens” nomineringar drivs igenom.

Fler judiska ambassadörer

Judar har framskjutna ambassadörspositioner även i flera andra betydelsefulla länder. Michael Goldman är exempelvis ambassadör i Australien och Biden har nominerat Los Angeles judiske borgmästare Eric Garcetti till ny ambassadör i Indien.

Därtill är eller har judar nominerats till ambassadörsposter i flera mindre ekonomiskt viktiga stater. Ett par exempel är Steven Bondy som nominerats till ambassadör i Bahrain; Michael Adler är nominerad till ambassadör i Belgien (för att ta över efter den nuvarande judiske ambassadören Ronald Gidwitz, som även är EU-ambassadör); Philip Goldberg är ambassadör i Colombia; Allen Greenberg är ambassadör i Curaçao; Judith Garber är ambassadör på Cypern; Jonathan Cohen är ambassadör i Egypten; Alina Romanowski är ambassadör i Kuwait; Jonathan Kaplan är nominerad till ambassadör i Singapore: Alaina Teplitz är ambassadör på Sri Lanka; och Daniel Rosenblum är ambassadör i Uzbekistan.

Självklart är även Bidens nominerade ambassadör till Israel, Thomas Nides, jude. Det är tänkt att han ska ta över efter juden David Friedman som i sin tur tog över efter juden Daniel Shapiro.

Som de flesta redan känner till leds det amerikanska utrikesdepartementet under Biden-administrationen därutöver av den judiske utrikesministern Tony Blinken tillsammans med den vice utrikesministern Wendy Sherman, som också råkar vara judinna.

Den verkliga makten ligger, som alltid, hos finansiärerna av maktutövandet; de som Rahm Emanuel kände så väl. Det är ingen slump att de till övervägande del tillhör samma strata och etnicitet som de övriga individer som nu allt mer öppet även driver den amerikanska utrikespolitiken.