JUDEFRÅGAN. En rabbin verksam i Ungern utesluts permanent ur sitt samfund efter att ha uttalat kritik mot den judiska statens agerande och förklarat att sionismen hotar leda till en förintelse.

För några veckor sedan presenterade Nordfront en video med den USA-baserade judiska rabbinen Yaron Reuven där denne varnar för att judars ockrande kan leda till ”en ny förintelse”.

Nu kommer en ny varning om en kommande ”förintelse”, denna gång från den i Ungern verksamme rabbinen Gabor Finali. Han menar att sionismen så som den tar sig uttryck i den judiska statens agerande hotar att leda till en förintelse.

Hans uttalanden i frågan har nu lett till att han blivit ”permanent utesluten” från sitt samfund. Det faktum att han efter sina uttalanden senare pudlat i frågan har inte påverkat det tagna uteslutningsbeslutet.

Samfundet Ohel Avraham, som Finali tillhörde, ligger under den judiska paraplyorganisationen Mazsihisz och det är denna organisation som tagit beslutet om Finalis avstängning.

Organisationen beskriver sig själv som ”en viktig partner till staten Israel” och har band till stora sionistorganisationer som World Jewish Congress, The European Jewish Congress och The European Council of Jewish Communities.

Finali har på internet anklagat Israel för att tillägna sig förintelseoffers pengar och hävdat att sionismen ”orsakar en ny förintelse”.

På sin Facebooksida skrev han förra månaden bland annat:

Israel har kapat åt sig de flesta av bidragen och det mesta av Tysklands kompensation för våra släktingars död och lidande.

Det kaos som Israel har orsakat sedan 1948 är orsaken till de flesta, om inte alla angrepp på judar i diasporan” fortsatte han med referens till de direktiv som 1948 beordrade fördrivandet av mer än 700 000 palestinier från sina hem för att bereda vägen för Israels skapande.

Han tillade att ”pengarna spenderade på säkerhet till alldeles nyligen (2018) krävdes därför att vi lider av konsekvenserna för detta, vi är mjuka måltavlor”.

Jewish Telegaphic Agency (JTA) ser dock en kommentar av Finali som den mest oförlåtliga. Man skriver:

43-åringen lämnade sitt mest kontroversiella uttalande till sist, då han anklagade Israel för att inleda en förintelse av palestinierna.

Finali skrev nämligen så här:

Herzls [sionismens grundare] mission har misslyckats eftersom den inte stoppade förintelsen, utan istället kommer att leda till en ny.

Efter att ha tagit del av kritiken mot sina uttalanden har Fidel pudlat och tagit bort sina postningar.

Mazsihisz förklarade dock trots detta förra veckan i ett brev till Israels ambassadör i Budapest att de kapar sina band med rabbinen då ”han i sitt skrivande är mer lojal mot Israels fiender än mot Israel”.

Så här sammanfattar JTA hela detta uteslutningsärende:

Det här är en ovanlig utveckling för Öst- och Centraleuropa, där ledare för judiska samfund sällan utesluts och sällan uttrycker stark offentlig kritik av Israel.


  • Publicerad:
    2020-08-16 18:30