Under den 18 november begav sig några medlemmar ur Kampgrupp 602 ut för att bedriva lite ”soft-kamp”. Det vill säga att man delar ut flygblad på landsbygden där brevlådorna sitter i större ansamlingar. Ungefär 1 000 stycken delades ut i Umeås södra byar.


  • Publicerad:
    2017-11-21 16:00