I en ny rapport från Statskontoret sågas regeringens senaste försök att få invandrare och flyktingar att arbeta. Det misslyckade projektet det handlar om är den så kallade etableringsreformen, som enligt integrationsminister Erik Ullenhag skulle bli den ”största förändringen av svensk integrationspolitik någonsin”.

Reformen infördes av regeringen 2010 och innebar att staten och arbetsförmedlingen tog över ansvaret för att underlätta för nyanlända invandrare att få jobb. Tidigare låg ansvaret på kommunerna. 

För att få invandrarna i arbete trollade invandringsindustrin fram ”etableringslotsar”. ”En så kallad etableringslots, skulle vara den främsta kontakten för den nyanlända när stat och arbetsförmedling tog över ansvaret från kommunerna”, skriver Dagens Nyheter. Men succén uteblev alltså och endast fyra procent av invandrarna som varit inskrivna i etableringsreformen har fått jobb. Statskontorets utredare Jonas Ericsson säger också att etableringslotsarna mest sysslar med ”socialt stöd”.

En av rapportens slutsatser är att att de aktiviteter som erbjuds inte är anpassade till de nyanländas förutsättningar och behov. Trots att det är invandrarna som kommit till Sverige, och inte Sverige som kommit till invandrarna, är det alltså Sveriges ”integrationspolitik” det är fel på – inte invandrarna och invandringspolitiken.


  • Publicerad:
    2012-06-26 21:58