INRIKES. På bara en månad har tre människor tagit sina egna liv i den värmländska kommunen Grums. Nu skriver kommunens kommunalråd ett öppet brev där han fastslår att ”droger och självmord får inte vara en del av vårt samhälle!”. Kommunalrådets så kallade ”lösning” på problemet är en ökad närvaro och samarbete med polisen.

Nordfront har tidigare skrivit om den ökade sociala misären i den värmländska glesbygdskommunen Grums där droger och psykisk ohälsa är utbrett bland ungdomarna i kommunen. Situationen tycks inte ha blivit mycket bättre sen förra året, snarare tvärtemot. På bara en månad har tre personer tagit sina liv och först nu vill Grums kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Leif Haraldsson ta tag i problemet.

I ett öppet brev skriver han att han att ”droger och självmord får inte vara en del av vårt samhälle!”:

Vi har en problembild i Grums kommun, en problembild vi arbetar hårt för att motverka. När jag skriver den här texten har jag under de senaste dygnen träffat många berörda och anhöriga som drabbats av sorg och uppgivenhet, efter den senaste tidens tragiska händelser. Droger och självmord får inte vara en del av vårt samhälle!

Orsaken till självmorden är utbredningen av droger och psykisk ohälsa bland kommunens ungdomar och Haraldssons ”lösning” på problemet är ett ökat samarbete med polisen istället för att gå till botten med problemet som är den sociala misären.

— Det finns både droger och psykisk ohälsa i bakgrunden. Vi vill ha bättre samverkan med polisen och landstinget. Jag vill ha en polisiär närvaro i Grums på ett annat sätt, säger kommunalrådet Haraldsson.

I det öppna brevet skriver också Haraldsson om den nollvision som kommunen har för att förebygga självmord men uppenbarligen så har nollvisionen inte fått några vidare effekter.

Källa:
Öppet brev efter flera självmord


  • Publicerad:
    2016-05-20 18:30