HÄLSA. I Blekinge har antalet barn som får sömntabletter ökat från en handfull till 268 barn på tio år. Detta beror bland annat på att Socialstyrelsen rekommenderar melatonin till barn och unga som är nedstämda, har ADHD eller sömnsvårigheter.

litetbarn_far_piller

Antalet barn som får sömntabletter har ökat. Enligt Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatrin beror ökningen på att allt fler barn och unga söker hjälp för sömnsvårigheter. Det beror också på att Socialstyrelsen nu rekommenderar melatonin till barn och unga som är nedstämda, har ADHD eller sömnsvårigheter.

— Rekommendationen är enkel, i första hand ger vi melatonin till barn med sömnsvårigheter eller barn som behöver det för att klara sin vardag, säger Olof Elmgren, chefsöverläkare på barnpsykiatrin i Blekinge.

Elmgren säger att innan melatonin sätts in så ger man alltid sömnråd först.

— Gå ner i varv, ha det mörkt, stäng av skärmar. Men många unga blir nervösa av att stänga av mobilen så då säger vi att de åtminstone ska lägga ifrån sig den, säger han.

Elmgren säger också att barnpsykiatrin saknar en arbetsterapeut som skulle kunna ge råd och till exempel skriva ut tyngdtäcken som gör så att man sover bättre.

Källa:
Fler barn får sömntabletter


  • Publicerad:
    2016-10-06 12:05