BARNAFÖDANDE Trots en stor befolkningsökning är det totala antalet barn som föds i många kommuner lägre än under nästan alla år på 2000-talet. Statistikerna och forskarna hittar dock inga orsaker till minskningen.

Statistiska Centralbyrån, förkortat SCB, kom den 1 december med ett pressmeddelande gällande nativiteten i Sverige. I hela 207 av landets 290 kommuner har barnafödandet mellan januari-september i år minskat jämfört med samma period år 2021.

— Inte sedan 2005 har det fötts färre barn i Sverige under årets nio första månader. Det året föddes det drygt 78 000 barn under januari till september. Det kan samtidigt vara värt att nämna att totalbefolkningen vuxit med nästan 1,5 miljoner invånare sedan dess, sade befolkningsstatistikern på SCB, Rasmus Andersson.

Eftersom Sverige inte för statistik över etnicitet är det nästan omöjligt att avgöra hur stor del av befolkningsökningen som är består av rasfrämlingar.

Ingen insikt om orsaken till problemet

Att antalet barn som föds varierar över tid är inget nytt fenomen. Nu är det dock en ny trend som inte förut har observerats; nämligen att nativiteten även under goda och stabila tider stadigt minskar. En demograf på SCB, Vitor Miranda, uttrycker oförståelse angående människors val att inte skaffa barn.

— Men de senaste åren har det varit högkonjunktur i Sverige, och det har inte fattats några politiska beslut som borde ha drivit ned barnafödandet. Trots det har barnafödandet fortsatt minska. Forskningen har inget bra svar på varför, men historiskt sett bör nedgången följas av en uppgång. När den kommer är däremot svårt att förutspå, säger Vitor Miranda.

Leder på sikt till befolkningskollaps

Det totala antalet barn som föds per kvinna är som helhet sjunkande i landet. I Sverige var antalet år 2021 bara 1,67 barn per kvinna. Det brukar som tumregel heta att antalet barn per kvinna bör vara minst 2,1 för att en befolkning ska hållas stabil.