BROTT. Ny statistik från BRÅ visar att antalet anmälda våldtäkter ökade med åtta procent under 2018.

Under torsdagen offentliggjorde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken gäller alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos bland annat Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Statistiken visar att det under förra året anmäldes totalt runt 1,54 miljoner brott, vilket är 34 800, eller två procent, fler anmälda brott jämfört med 2017.

Brott som ökade mest i antal under 2018 var bedrägerier och annan ”oredlighet”. Antalet anmälda våldtäkter ökade med 614 brott till 7 840, med andra ord en ökning med åtta procent.

Stöld och tillgreppsbrott var enda kategorin där brotten minskade. Den slutliga statistiken över förra året publiceras den 28 mars 2019.

Källa:
Anmälda brott 2018 – preliminär statistik


  • Publicerad:
    2019-01-17 20:40