SKADEDJUR. Det är svenskarnas resvanor som uppges vara problemet när kackerlackor och vägglöss flyttar in i landet. Samtidigt pågår en massiv invandring från länder där skadedjuren under lång tid har varit vardag.

Fastighetsbolaget Gavlegårdarna fick förra året sanera 1000 bostäder som drabbats av kackerlackor och 700 som drabbats av vägglöss. Enligt förvaltningschefen Niclas Lind finns problemet i alla stadsdelar i Gävle.

— Spridningen till Sverige har att göra med människors beteende, resandet. Och väl i husen är det lätt för insekterna att röra sig genom en konstruktion. Men det är svårt för en fastighetsägare att förebyggande [sic] mer än genom information. Vi kan inte täta varje skarv i varje fastighet i hela Gävle. Det är ett omöjligt uppdrag, säger Lind om det relativt nya fenomenet.

Just nu är det vägglössen som är det största problemet enligt företaget Anticimex som bland annat jobbar med skadedjurssanering.

— Just nu har vi större problem med vägglöss. Men kackerlackor är snabbfotade och far runt i jakt på föda och vatten. Dessutom förökar de sig snabbt. De har ett finurligt system där honan har en äggkapsel på bakkroppen där avkomman skyddas mot kyla, värme och kemikalier. När kapseln kläcks kommer det ut 30-40 färdiga, små kackerlackor, säger Fredrik Nilsson som även menar att kackerlackor och vägglöss är två problem som vi måste lära oss att leva med.

Källa:
Kackerlackorna flyttar in


  • Publicerad:
    2015-04-06 19:45