Dagens datum 25 november: Denna dag år 1936 skrev Tyskland och Japan under Antikominternpakten. Pakten skulle senare utvecklas till Tremaktspakten, även kallad Axelpakten.

antikominternpakten-3

Grunderna till den antikommunistiska pakten lades under hösten 1935. Den tyske specialambassadören Joachim von Ribbentrop och den japanske militärattachén General Oshima Hiroshi träffades i Berlin för att diskutera en gemensam politik till skydd mot Sovjetunionen.

När man sammanställt dokumentet skickades inviter för att ansluta sig till pakten till ett flertal länder. Förutom Tyskland och Japan, inviterades även Italien, Storbritannien, Kina och Polen till att ansluta sig till pakten. Pakten kom dock att skjutas upp närmare ett år på grund av en tysk vilja att inte skada de diplomatiska relationerna med Kina, som vid tiden låg i krig med Japan.

Sommaren 1936 återupptogs planeringen för pakten. Tysklands ledare, Adolf Hitler, såg vikten av en gemensam front mot kommunistisk aggression. Hitler försökte vid upprepade tillfällen att skapa förbättrade relationer med Storbritannien och få landets ledning att inse det stora hotet som kommunismen innebar för Europas framtid.

Hitler försökte också lösa de territoriella dispyterna med Polen i syfte att få med dem i pakten. Alla diplomatiska förslag avvisades av den polska regeringen.

Pakt-dokumentet slutfördes under oktober 1936. De två länderna förband sig att: Vid sovjetisk aggression rådgöra med varandra, så att ländernas gemensamma intressen skulle säkerställas. Man förband sig även att inte ingå några politiska avtal med Sovjetunionen. Tyskland förband sig även att erkänna Manchukuo.

Den 25 november samma år skrev Joachim von Ribbentrop och den japanske ambassadören Kintomo Mushakoji under det slutliga dokumentet.

Det undertecknade dokumentet

Det undertecknade dokumentet

Inom några år skulle en mängd länder ansluta sig till pakten. I november 1937 anslöt sig Italien. Under 1939 anslöt sig Ungern, Spanien och Manchukuo.

I september 1940 undertecknades Tremaktspakten av Tyskland, Japan och Italien. Det nya dokumentet var en utvidgad version av den ursprungliga pakten.

antikominternpakten-1

Turkiet undertecknar antikominternpakten

Den 25 november 1941 förnyades antikominternpakten på ytterligare 5 år. Samtidigt anslöt sig bland annat: Finland, Danmark och Turkiet.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-11-25.


  • Publicerad:
    2017-11-25 00:59