INDOKTRINERING. Den folkfientliga norska organisationen Antirasistisk Senter har lanserat ett nytt propagandaverktyg riktat mot barn, unga och lärare.

Antirasistisk Senter, som leds av bland andra Rune Berglund och juden Ervin Kohn, har lanserat en ny nätsida för att bland annat motarbeta ”rasism och fördomar”. Målgruppen är allt ifrån förskolebarn till gymnasieungdomar som de alltså vill indoktrinera till att tycka om mångkultur, massinvandring och normupplösande kulturmarxism.

Nätsidan heter Aldrimer22juli.no och man försöker därigenom göra allt från invandringskritik, naturliga fördomar, nationalism och inte minst nationalsocialism synonymt med terrordåd. Nätsidan får naturligtvis stöd från den norska staten genom bidrag från Utdanningsdirektoratet och kommer garanterat att bli ett flitigt inslag i norska skolor under de kommande åren.

Nätsidan är indelat i olika ålderskategorier från förskolan upp till gymnasiet. En egen sektion för lärare finns också, där det ges råd i hur man på bästa möjliga sätt indoktrinerar barnen.

I sektionen för elever på gymnasieskolor finns det en kategori som heter ”Högerextremism i Norge idag”. Där möts man av en stor bild på Nordiska motståndsrörelsens fana. I texten tillägnas mest utrymme till Motståndsrörelsen, där man framförallt försöker underminera organisationen men naturligtvis också svartmåla.

Nedanför kan läsa olika citat från den folkfientliga nätsidan:

– Det finns lagar mot rasism och diskriminering. Ordet rasism dyker upp i en tid då många menar att människor kan delas in i olika raser. Detta är det som många menar nu. Ordet har fått en annan betydelse, nu är rasism en uppfattning av att människor har olika värden på grund av kultur, religion, etnicitet, nationalitet och geografisk bakgrund.

– Vi måste alltid arbeta mot rasism, diskriminering och fördomar överallt. Det finns inte ett enkelt sätt att bli av med rasism på men det finns några bra tips.

– Om man pratar om något som om det är ”det normala” så blir allt annat ”onormalt”. Det kallas att stimatisera. Det kan göra att vi ser på samhället som indelat i ”vi” och ”de andra”.

– Tänk efter hur du tänker och pratar om andra. Alla har fördomar men vi är inte alltid medvetna om att vi har dem. En fördom är att döma någon, eller att anse att vi vet något om dem, innan vi har mött dem.

– Diskriminering är förbjudet enligt norsk lag men inte all särbehandlig räknas som diskriminering. Särbehandling kan användas för att få mer jämställdhet.

– Diskriminering är att behandla någon sämre än andra. Ordet används oftast när någon behandlas illa på grund av deras kön, religion, etnicitet, bakgrund eller nedsatt funktion.

– När någon bryter mot diskremineringslagarna kan man anmäla det till polisen eller så kan man kontakta jämställdhets- och diskrimineringsombudet (LDO). Straffet för brott mot lagen kan vara böter och kan i vissa fall leda till fängelse.

– Några menade tidigare att det finns skillnader i våra kroppar för att vi kommer från olika delar av världen. Den biologiska rasismen menar att det finns olika ”raser” bland människor. Den menar också att det finns stora skillnader på dessa raser och att några av dessa raser är bättre än andra. Bland annat de tyska nazisterna på 1930 och 40-talet tänkte så. Nu menar vi att det är fel.

– Rasism är inte samma sak som fördomar. Men det är viktigt att veta att det ofta hänger ihop. Afrikanerna blev till exempel framställda som biologiskt underlägsna eller mindre värda än andra folk. Även afrikansk kultur och religion framställdes som underlägsen. Sånt vet vi att det inte är.

– Man behöver inte hata judar för att nära antisemitiska föreställningar eller åsikter. Och tror man först på stereotyperna är det lättare att tro på konspirationsteorierna. Har man fått fört sig att judar är ”bra med pengar” så har man gått i två fällor. Först myten om att judar har speciella förmågor och förutsättningar för att vara bra med pengar. För det andra så deltar man i grupptänkande; Alla judar är bra med pengar. När man räknar antalet judar inom internationell ekonomi går det snabbt att se att judarna är överrepresenterade. Därifrån är vägen till att tro att judar har en egen agenda, eller att de konspirerar, inte lång.

– USA är ett av de länder som har flest invånare i fängelse hela tiden och 1 av 3 svarta män kommer att sitta i fängelset under sin livstid. Många menar att detta inte beror på att svarta inte är mycket mer brottsliga, men att det pågår en diskriminering i USA:s rättssystem som är ett resultat av rasism.

Källa:
Antirasistisk Senter lanserer indoktringeringsside for barn og unge


  • Publicerad:
    2018-04-20 09:55