Den svenska mångkulturella tidskriften Expo försöker sig nu på en ny metod – dess avsikt är att expandera till Finland. Samarbetet mellan finska och svenska vänsterradikala och ”antirasistisk” propaganda har ökat i södra och norra Finland de senaste åren. Det som gör tidningen tvivelaktig är det faktum att man inte tvekar att hota säkerheten för nationellt sinnade.

Det finska Expo har redan fått gratis reklamutrymme i både Hufvudstadsbladet och i Helsingin Sanomat. Då finsk media inte ens försöker rapportera om nyheter relaterade till mångkultur och nationalism på ett objektivt sätt, har den tänkbara finska versionen av Expo välkomnats med öppna armar. I Sverige får Expo statliga medel trots sin juridiskt tvivelaktiga verksamhet. Därför är det inte särskilt förvånande att reaktionen från våra styrande varit positiv till expansionen. Vänstern tenderar att utmåla sig själv som ett revolutionärt alternativ mot systemet. Systemets stöd till Expo är emellertid ett utmärkt exempel på hur vänstern, de facto, agerar vakthund åt den kapitalistiska samhällsordningen. Detta stöds av det faktum att Kimmo Sasi, en extremkapitalistisk politiker från Samlingspartiet, dömd för dråp, besökte mötet där man diskuterade möjligheten om ett finskt Expo.

Expo grundades 1995 och en av dess mest prominenta personer var den trotskistiske kommunisten Stieg Larsson. Hans populära litteratur presenterar – utan något egentlig historiskt stöd – nationella personer som sinnessjuka, extremkristna seriemördare. Larssons märkliga besatthet kring nationella, hans kommunistiska idéer och hans oförmåga att skilja fiktion och egna fantasier från verkligheten förenar sig alltsammans i tidningen Expo. Den specialiserar sig inte bara på att jaga svenska patrioter och avslöja personlig information utan också i att sprida rena lögner om olika organisationers aktiviteter. Med det tysta erkännandet från staten tillskansade sig Expo rättigheter och metodverk att agera hemlig polis. Den utför sionisternas och politikernas smutsarbete i systemets krig mot nationella.

Enligt Svenska motståndsrörelsens tidning Nationellt Motstånd har systemet i Sverige lagt mer fokus på att indoktrinera medborgarna genom Expos värderingar. I Sverige samlar Expo information om nationalistiska grupper också genom informatörer från de egna leden. Expos mål är att hitta på historier genom halvsanningar och rykten för att därmed försvara nationella grupper och orsaka förvirring. Expo medger att de kollaborerar med SÄPO. En stor del av sitt finansiella stöd får de direkt via företagare av judisk härkomst.

Enligt en nyhetsartikel i Helsingin Sanomat var det en mycket blandad grupp av kända inflytelserika personer som deltog på Expos möte i januari (Expos redaktör Daniel Poohl och styrelsemedlemmen Mona Sahlin besökte Finland för att se över möjligheterna kring ett finskt Expo, reds. Anm.) Förutom Sasi och svenska kommunister besöktes mötet även av Hbl:s chefredaktör, Jens Berg, journalisten Alex Kouros och journalisten Johanna Korhonen. I sin ledarartikel i Hbl 11 december 2011 skrädde Berg inte orden när han prisade Expos antirasistiska verksamhet. Berg insisterade öppet på mer underrättelseverksamhet riktad mot ”antidemokratiska” och rasistiska grupper. När Finska motståndsrörelsens hemsida hackades i höstas medgav polisen att det liknande en kriminell handling medan den hycklande chefredaktören ansåg detta värt endast en fotnot.


Hbl:s chefedaktör Jens Berg.

Kouros som är av arabisk bakgrund är, i sin tur, grundaren av tidningen SixDegrees som bedriver lobbying för rasblandning. Denna engelskspråkiga tidning riktar sig främst till invandrare som inte talar finska och dess artiklar är mycket politiska. Kouros lever som han lär och är gift med en etnisk finska, Kristiina Kouros, som är en människorättsaktivist och tidigare kandidat för National Coalition Party (Samlingspartiet) och De gröna i Finland. Johanna Korhonen å sin sida skapade uppståndelse då hon anklagade Alma Media för sexuell diskriminering. Enligt Korhonen togs hennes chefredaktörskap på Lapin Kansa ifrån henne på grund av hennes partnerskap med en kvinna. Korhonen har sedan dess kraftigt främjat assimilation av homosexuella och icke-vita.

Det vore intressant att veta vilka fler som deltog på mötet. Förra året lanserades en blogg vid namn Kansallinen Tutkimus (Nationell forskning). Den spekulerade kring Finska motståndsrörelsens verksamhet och kopplade godtyckligt verksamheten till olika brott i Finland. Bloggen påminner om Expo i den meningen att den samlar personuppgifter och publicerar bilder på personer som misstänks vara nationellt sinnade. Det uppenbara målet är att skapa ett illegalt personregister över finska ”rasister”. Nationell forskning kan spåras till Helsingfors och det finska partiet Vänsterförbundet liksom till nätverket Vapaa liikkuvuus (Fri rörlighet). Förra hösten upprepade Vänsterförbundets ordförande Dan Koivulaakso kontinuerligt Expos lögner kring Motståndsrörelsens arbete. Koivulaakso har anmärkningsvärt många svenska kontakter. I en diskussion på Facebook (nu borttagen) som kritiserade Nationell forsknings illegala metoder att publicera bilder på nationellt sinnade personer fick bloggen stöd av Koivulaakso. Diskussionen noterades även av polisen. Nyheten om Expos expansion till Finland publicerades kort efter att Nationell forskning upphört att uppdatera sidan. Kanske riktar de nu sin energi på ett nytt projekt?

I norra Finland är de som har kontakt med svenska radikala några små grupper från Uleåborg som verkar för marxistisk socialism och antirasism. En studerande som tillhör Uleåborgs rödgröna studentstyrelse är känd för att ha spridit olagligt tillskansades medlemsregister på Internet. Expos arbetsmetoder har alltså delvis rotat sig i Finland.

Eftersom säkerheten för nationellt sinnade har hotats även i Finland är vi mycket intresserade av det finska Expos verksamhet. Nationellt Motstånd uppmanar därför sina läsare att följa utvecklingen och de personer som arbetar med tidningen. Vi uppskattar minsta tips rörande denna fråga.

Av: Juuso Tahvanainen

Relaterade artiklar
Expos verksamhet och mål (Nationellt Motstånd)
Import av Expo (Hbl/Jens Berg)


  • Publicerad:
    2012-01-24 00:00