ÖVERVAKNING. En visselblåsare från en av Apples samarbetspartners säger att företaget spelar in mycket mer än vad de påstår.

Apples röststyrningsverktyg Siri fungerar utmärkt som övervakningsapp. Företagschefen Tim Cook har meddelat att den snart ska kunna fås med röster som talar på bruten engelska.

Apple är enligt nya uppgifter oärliga med hur mycket deras röstverktyg Siri spelar in från sina användare.

En visselblåsare från ett företag som är kontrakterat av Apple för att utvärdera Siri säger att appen vidarebefordrar ljud från människors samlag, känsliga uppgifter av medicinsk natur, droghandelsöverenskommelser och andra privata stunder utan användarnas vetskap.

Materialet som samlas in av datorservrar skickas även till människor på företag som gör manuella bedömningar av inspelningarna.

Inspelningar från Siris röstassistans används av människor världen över, och som kontrakterats av Apple för att bedöma materialet baserat på appens svarskvalitet, om användarens aktivering av Siri var avsiktlig eller inte, och så vidare.

Ofrivillig aktivering av appen Siri är mycket vanligare än vad Apple påstår, säger visselblåsaren.

Särskilt utsatta är användare av Apple Watch.

Källa:
Siri ‘regularly’ records sex encounters, sends ‘countless’ private moments to Apple contractors


  • Publicerad:
    2019-07-28 14:30