MÅNADSRAPPORT. Precis som alltid annars har Nordiska motståndsrörelsen hållit en hög aktivitetsnivå även under årets fjärde månad. Nedan sammanfattas april genom en återblick på några av de mest minnesvärda aktiviteterna.

Under april 2018 har inte mindre än 302 kamprapporter skickats in till Nordfront, vilket kan jämföras med april 2017 då 252 kamprapporter skickades in. Det innebär alltså en ökning på 20% när det gäller basaktivism – och då är det mycket aktivism som enbart uppmärksammas i artiklar, någon av Nordfront Radios kanaler eller Studio Nordfront.

För att gå in på konkreta exempel gällande aktivism så börjar vi i Kopparberg, där kamrater ur Näste 1 och Näste 5 samlades för att upplysa ortsborna om att det finns en annan framtid än den mångkulturella – för en mångkulturell framtid är detsamma som ingen framtid alls. Bara två dagar tidigare hade en ung kvinna knivskurits helt oprovocerat och en annan kvinna våldtagits – och polisen tycktes vara snabbare på plats när Motståndsrörelsens aktivister var i staden för att sprida information och trygghet än vad de varit vid våldtäkt och knivskärning. Sammanfattningsvis kan man säga att motståndsmännen önskades på återseende av ortsborna.

Nästa hållplats i denna månadsrapport är lördagen den sjunde april. Då befann sig Nordiska motståndsrörelsen på gator och torg runt om i samtliga svenska nästen.

Centrala Linköping fick uppleva en försmak av framtiden genom att fullkomligt invaderas av ett fyrtiotal medlemmar ur Motståndsrörelsen. I vanlig ordning förärades man polisiär uppvaktning och med det även en del sinnesförvirrade individer som prövade lyckan i att angripa nationalsocialister – utan någon som helst framgång för de sinnesförvirrade.

I Näste 6 och Boden fördes många intressanta diskussioner med alltifrån vanliga svenska arbetare till araber som i all hast fick en positiv syn på nationalsocialism. Man fick även ta del av antirasistisk hatpropaganda, tryckt i ett flertal språk – vilket nu kanske leder till att Nordiska motståndsrörelsen går samma väg, fast med fraktur-tyska och ryska istället för arabiska och somaliska! Skämt åsido, det märks att bodensarna precis som i övriga Norden blir alltmer polariserade – och att den sundare sidan är den sida som växer.

I övrigt bedrevs gatukamp i Göteborg, Kungälv, Ludvika, Kalmar, Sollefteå och Helsingborg.

Den 15 april genomfördes en storstilad hämndaktion av Näste 1 mot Amerikas förenta staters ambassad i Stockholm. Efter att nästeschef Anders Rydberg hållit ett brandtal till Syriens försvar, där han bland annat fastslog att det knappast är första gången en antisionistisk ledare utmålas som ett monster, gavs order om eldgivning. Nästeschef Rydbergs egna ord dagen efter motangreppet lyder följande:

Med anledning av att USA, Storbritannien och Frankrike har genomfört en illegal missilattack mot Syrien så har Näste 1 genomfört en hämndaktion.

Vid 19-tiden igår kväll avfyrades 3 interkontinentala ballistiska missiler av Banger-klass från hemlig plats i Stockholm mot amerikansk mark. Kort därefter passerade de obemärkt förbi amerikanarnas Patriot-missilförsvar och detonerade på amerikansk mark. Detta var en precisionsbombning gjord i syfte att försvaga den illegala regimen i Vita huset.

Det har kommit till vår kännedom att en ambassadtjänsteman har drabbats av en hörselskada vid detonationerna. Då amerikanarna aldrig har visat den minsta empati med alla de civila dödsoffer som deras imperialistiska krig har skördat så borde de inte gnälla bara för att en av deras lakejer blivit lätt skadad.

Anders Rydberg
Nästeschef Näste 1
Nordiska motståndsrörelsen

Rydberg kom senare att gripas under dramatiska former. Som om detta inte var överdrift nog, så beslagtogs även ”nazistisk litteratur” och en kvinnlig medlem som befann sig på fel plats vid fel tillfälle likaså.

I Näste 4 genomförde man nästets första nästesdagar, vilket är ett tecken på stark tillväxt i södra Norrland. Dagen bestod av fyra högintressanta föredrag som avhandlade ämnen så som IT, juridik, radiokommunikation och politiska aktioner. Samtliga föredrag engagerade åhörarna som ställde många frågor och föredraget om politiska aktioner avrundades med grupparbeten och gemensamt diskuterande av ämnet. Slaskmedia tordes inte skriva om de givande föredragen, men genomförde en djupanalys av nästesdagens tjusiga tårtor:

Avslutningsvis genomfördes en dubbelaktivitet i Dalarna av Näste 5. På grund av en våldtäkt av mångkulturell sort i Borlänge blev dagens första anhalt just Borlänge. Där spreds propaganda för den stundande nationalsocialistiska samhällsförändringen, såväl i form av flygblad som i form av ett anförande av gruppchef Markus Nordh.

Man for sedan vidare till Ludvika, där övriga partier i kommunen – inklusive Sverigedemokraterna – samlats för att symboliskt blockera en av stadens centrala gator för Motståndsrörelsen. Denna symbolik kom dock att gå i kras så snart Motståndsrörelsen faktiskt befann sig på denna gata. Nordiska motståndsrörelsen gick inte att stoppa med tända ljus och sjuka idéer – vilket för oss in i maj månad…


  • Publicerad:
    2018-05-08 14:20