KRÖNIKA. Jörgen Kromann manar till kamp mot de allt mer förtryckande åsiktslagarna.

Lagen om hets mot folkgrupp har uppenbarligen tillkommit för att hindra svenskarnas moraliska och praktiska rätt att försvara sig som folk i det egna fosterlandet.

Svenskarna är den specifika folkgrupp i Sverige som utsätts för en intensiv och omfattande daglig hets. Svenskarna drabbas i särklass allra mest av gruppvåldtäkter, hot, rån, misshandel och mord. Skälet är INTE i första hand att vi är den största folkgruppen utan för att vi är “lovligt byte” på grund av en svenskfientlig lagstiftning.

Blåljuspersonal utsätts för stenkastning och miljön utsätts ständigt för bilbränder, skolbränder och nu senast av anlagda skogsbränder. I skolorna kallas svensk ungdom för ”svenne” och ”svennehora” och utsätts för hot, trakasserier och misshandel.

Svenskarna är den folkgrupp som INTE äger rätt till gratis bostäder/möbler/apanage/tand och sjukvård och som inte heller särbehandlas med förtur genom instegsjobb på arbetsmarknaden. Men inte nog med det.

Norrköpings tingsrätt fann i tredomarsits i en dom den 21 april 2015 att det står klart att svenskar omfattas av skyddet mot hets mot folkgrupp. Dock får svenskar tåla mer än minoritetsgrupper. Tingsrätten skrev: ”Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper torde enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper.”

Lägg märke till den närmast krassa och föraktfulla kommentaren “dock får svenskar tåla mer än minoritetsgrupper.” Varför ska vi tåla mer och inte vara lika inför lagen?

Hur resonerar man i detta fallet när man i andra sammanhang ständigt hävdar den falska värdegrunden att “alla människor har lika värde”?

Hur mycket mer ska svenskarna tåla? Finns det någon gräns mer än godtycke? Nej uppenbarligen inte. Lagen signalerar “fritt fram”.

Det borde ju vara tvärtom om nu någon slags lagstiftning ska finnas i detta sammanhang. Sverige är vårt fosterland och det är naturligtvis vårt folk som ska skyddas i första hand och inte invällare.

Uppenbarligen har politiker och domare intagit en tydlig svenskfientlig ståndpunkt som innebär att vi ska kunna utsättas för psykiskt och fysiskt lidande utan rättspåföljd i betydligt större utsträckning än andra. Någon tydlig gränsdragning finns inte men vi kan konstatera att någon likhet inför hets mot folkgrupp-lagen inte existerar. Svenskarna diskrimineras således och ska avsiktligt hindras från att kunna försvara sig.

Tillsammans med de sociala orättvisorna som endast drabbar svenskar och den uppenbara diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden, där vissa särbehandlas medan svenskar får stå tillbaka, framstår makthavarnas tydliga attityd som klart svenskfientlig. När vi börjar felsöka och kanske finner fram till icke-svenska intressen och svenskfientliga aktörer inom Sveriges gränser så finns “lagen om hets mot folkgrupp” som skydd för svenskfientligheten.

Vi ska inte kunna försvara vår rätt. Man hindrar en öppen fri debatt. Man hotar och förföljer oliktänkande. Man censurerar och fabulerar. Man vill förbjuda och diskriminera.

Det “bästa” med denna lag, som naturligtvis bör avskaffas är att den faktiskt erkänner svenskarna som ett eget folkslag och att den också bekräftar att vi juridiskt och praktiskt som svenskar utsätts för ett uppenbart socialt och juridiskt förtryck.

Nu krävs enhet, mod och framåtanda som betyder mer än löften som kanske aldrig infrias. Först och främst måste vi erövra vår egen folkmakt som banar väg för nya möjligheter. Utan en bred förankring har vi ingen kraft bakom orden. Så låt oss förstå enhetens betydelse bakom en kompromisslös handlingskraft den 9 september.

Rösta för ett fritt Sverige och en nordisk union!

Rösta för folkgemenskap, självförsörjning och en tryggad framtid!

Rösta för idealism och verklig folkmakt!

/Jörgen Kromann


  • Publicerad:
    2018-08-15 21:30