Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Är polisen ett hot mot den egna befolkningen?

Av Fredrik Vejdeland, 2016-02-01
fredrik.vejdeland@nordfront.se

SAMHÄLLE. Den senaste tidens polisageranden väcker frågor var polismyndigheten är på väg.

Polisen försökte allvarligt skada de som demonstrerade mot massinvandring.

Polisen försökte allvarligt skada de som demonstrerade mot massinvandring. Foto: Nordfront.se

Den senaste tiden har vi fått se hur polisen slutat agera som upprätthållare av lag och ordning och istället uppträder som Stasi-agenter som bekämpar det egna folket. Jag tänker bland annat på mörkläggningskoden 291, brutalt våld mot politiska demonstranter samt nu senast i dagarna rena polistrakasserier mot personer som valt att organisera sig mot främlingsinvasionen.

Polisen har blivit politisk. Nyligen bekräftade Södermalmspolisens chef Peter Ågren att polisen tar politisk ställning mot ”främlingsfientliga krafter” (DN skrev specifikt Sverigedemokraterna) och att polisen därför mörklägger främlingars sexövergrepp på unga svenska flickor:

Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna (”främlingsfientliga krafter”, Reds anm.) i händerna. Vi får ta på oss det här inom polisen.

Sverige är inte unikt med att den inhemska polisen bekämpar invandringsmotståndet. Idag uppdagades att polisen i Holland övervakar vad medborgarna skriver på sociala medier och sedan gör hembesök hos vanliga holländare för minsta invandringskritiskt uttalande. Är detta vad som väntar oss svenskar härnäst?

Även om polisen använt sitt våldsmonopol för att slå ner på massinvandringsmotståndare förut, är det uppenbart att det denna gång är koordinerat och att direktiv gått ut internt från högsta ort. Med ”291” och Södermalmpolisens uttalande är det också officiellt att polisen betraktar svenskar och icke-svenskar som olika inför lagen. De senares brott skall hemlighållas för resten av befolkningen så att det aldrig uppdagas hur ihåliga argumenten är från de politiker och journalister som talar sig varma för ”mångkultur”.

Först-maj-Borläng-460x305

Mångkultur i Borlänge. Foto: Nordfront.se

Rubriken till denna artikel kan säkert uppfattas som provokativ. Gör polisen verkligen skillnad på grupper i samhället? Är inte myndigheten upprätthållare av så kallade demokratiska värden?

Detta beror på vad man lägger i demokratibegreppet. Det finns nämligen två olika sorters uppfattningar kring vad demokrati är och det är idag mer tydligt än någonsin att polisen har anammat mer och mer av den sämre av dessa uppfattningar.

En del tänker sig att demokrati innebär sådant som hur medborgarna väljer sina ledare inom landet, att det ska finnas rättigheter för medborgare att bedriva politisk verksamhet, att medborgarna ska ha rätt att granska statens förehavanden, att det ska råda likhet inför lagen, att det ska finnas restriktioner som hindrar staten från att förtrycka sin egen befolkning m.m. Det var denna typ av demokrati som Sverige antog på 1700-talet.

Detta är den mer sunda synen på demokrati. Visserligen måste ett sådant samhälle uppvägas med motkrav och motprestationer för att inte utvecklas till ett pöbelvälde som väljer dåliga, men retoriskt skickliga, karriärister som ledare vilka värnar sig själva mer än staten och dess medborgare. Ett demokratiskt system med obegränsad frihet leder enligt Platon ofrånkomligen till tyranni.

Detta leder oss till den demokrati som idag vuxit fram. Enligt den styrande eliten av idag är demokrati liktydigt med ”mänskliga rättigheter” och ”allas lika värde”, medborgarskap till främlingar, massinvandring, mångkultur och tvångsintegration. De som inte anammar dessa slagord är ”odemokratiska” och ska förvägras politiskt inflytande, vilket är Decemberöverensskommelsens mål. För dessa betyder slagordet ”fostra demokratiska individer” detsamma som att ”fostra” en rot- och raslös världsmedborgare. I en sådan demokrati finns inte plats för etniskt homogena nationer.

Att vilja försvara det egna folket är "odemokratiskt".

Att vilja försvara det egna folket är ”odemokratiskt”. Foto: Nordfront.se

Att vi numera har en främlingsinvasion – helt och hållet utan folklig förankring – har sin grund i just denna demokratiuppfattning. Alla människor – förutom vita – har nämligen särskilda ”rättigheter” som gör att de kan invadera vårt land.

Polismakten är fast mellan dessa två demokratiuppfattningar. Utåt sett ger myndigheten sken av att den upprätthåller lag och ordning i samhället, säkerställa trygghet och att den själv ska arbeta efter principen ”likhet inför lagen”. I polisförordningen framgår bland annat att det vid delegering av beslutanderätt och arbetsuppgifter inom myndigheten skall ”särskilt beaktas” så att inte ”grundlagsskyddade fri- och rättigheter kan komma att inskränkas”.

Men redan när Dan Eliasson utsågs till ny rikspolischef 2014 åsidosattes de principer som inrättats för att förhindra att personer som kan komma att inskränka grundlagsskyddade fri- och rättigheter delegeras beslutanderätt.

Den inom polisen som har störst beslutanderätt inom polismakten är nämligen samma person som ”kräks” när Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson medverkar i debatt. Om Eliasson ställer sig emot att en representant för en viss typ av politisk åsikt deltar i en politisk debatt, hur säkert är det då att han kommer beakta alla medborgares likhet inför lagen när han i sitt myndighetsutövande kommer i kontakt med dessa politiska åsikter?

Dan Eliasson skulle aldrig ha blivit rikspolischef i ett sunt samhälle.

Dan Eliasson skulle aldrig ha blivit rikspolischef i ett sunt samhälle. Foto: Youtube.com

Kod 291 är, oavsett om det är Dan Eliassons verk eller någon annans, en inskränkning av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Bland annat går den emot meddelarfriheten eftersom inte ens media får ta del av informationen. Inga uppgifter alls får lämnas ut, inte ens övergripande statistik om vad det hela kostar eller vilka brott de nyanlända begår. Polisdirektivet befinner sig i en juridisk gråzon men skulle förmodligen, med tanke på hur övriga delar av rättsväsendet numera också frångår rättsprinciper, anses som lagligt om det blev ett domstolsärende. Att direktivet inskränker grundlagsskyddade fri- och rättigheter råder det dock inga som helst tvivel om.

Betydligt svårare har polisen att motivera hur de förra helgen hindrade en pågående politisk demonstration och misshandlade demonstrationsdeltagarna med upprepade batongslag mot deras huvuden. En av demonstranterna misshandlades när han låg på sidan och blev beordrad att lägga sig på magen – då matade polisen i ryggen. Delar från två ryggkotor slogs av och det var en ren slump att det inte ledde till några mer allvarliga skador.

stockholm2

Polisens övervåld kunde ha lett till förlamning. Foto: Nordfront.se

stockholm1

Skador efter misshandeln. Foto: Nordfront.se

Om polisen verkligen känner sig nödgade att använda våld – gör det då mot armar och ben. Men med tanke på att demonstrationen handlade om att stoppa förintelsen av vårt folk (läs: massinvasionen av främlingar) är det förmodligen sådant som Dan Eliasson kräks inför. Har rikspolischefen gett order om att de som demonstrerar mot massinvandringen ska utsättas för livsfarligt polisvåld och få sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter inskränkta?

Det tredje fallet på kort tid är hur polisen trakasserar oliktänkande i deras vardag. Förutom dygnetruntbevakning kan Robert Eklund inte ens handla mat utan att bli stoppad och få sin bil genomsökt. Detta trots att han inte är misstänkt för brott. Polisen vägrar motivera varför man genomsöker fordonet och legitimerar sig inte på begäran, något som är reglerat i polislagen. Robert Eklund är, liksom de politiska demonstranter som fick sin grundlagsskyddade demonstration stoppad och sedan blev brutalt misshandlade av polisen, av åsikten att massinvasionen av främlingar utgör ett folkmord på svenskarna. Eklund har valt att organisera sig för att stoppa detta folkmord, vilket är anledningen till att han utsätts för förföljelse av polisen.

Polismän som läser på Nordfront anser säkerligen att det är orättvist av oss att beskriva dem som ett hot mot den egna befolkningen. Men hur skulle vi annars beskriva er när ni agerar som Stasi-agenter mot era egna medborgare? När ni trakasserar personer vars åsikter är grundlagsskyddade? När ni, baserat på politiska grunder, gör skillnad på grupper i samhället och hemlighåller fakta för folket. Ni är inte ansvarsbefriade för att ni ”lyder order” eller ”bara gör mitt jobb”?

Det är dags att alla polismän i landet, som vill vara riktiga polismän, ifrågasätter folkmordsregimens auktoritet och Dan Eliassons ledarskap. Rikta kritiken mot ledarskapet i andra frågor om det behövs för att få bort sådana som vill bekämpa den egna befolkningen. Fortsätt demonstrera mot dåliga löner. Anmäl dig sjuk nästa gång du har fått en uppgift att åsiktsregistrera svenskar och få likasinnade i poliskåren med dig. Vidarebefordra information till Nordfront om svenskfientliga internföreläsningar och direktiv inom kåren. Och nästa gång några poliser med usel impulskontroll vill misshandla svenskar, se då till att stoppa det i tid.


  • Publicerad:
    2016-02-01 20:02