POLITIK. Nu har det Arabiska partiet startats i Sverige med uppgiften att ”representera, ta ansvar och verka för araber i Sverige”.

Skärmbild Arabiska partiets hemsida.

Sverige har i dagarna fått ett nytt politiskt parti – Arabaiska partiet – som enligt hemsidan har ”en socialistisk inriktning med vissa kapitalistiska inslag”. Partiet säger sig vilja föra en effektivare integrationspolitik och värna om arabers rättigheter.

Samtidigt vill man inte att partiets namn ska förväxlas med att man ”står för arabiska värderingar eller att partiets uppgift är att arabisera Sverige”. I stället beskrivs partiets primära uppgift som att ”ta ansvar för vårt [arabernas] folkslag” – mer specifikt ”utanförskap, oro inför framtiden, splittring och brist på gemenskapskänsla”.

Partiet påstår sig också i sin kortfattade viljeförklaring vilja ”på ett framgångsrikt sätt minska brottslighet samt arbetslösheten inom samma grupp”. Något som får sägas är mycket ovanligt att traditionella partier anger som bevekelsegrund för sin verksamhet.

Enligt Arabiska partiets Facebooksida är ett krav att bli medlem att man har arabiskt ursprung, vilket definieras som att ”minst en förälder några generationer tillbaka har ett arabiskt ursprung”. Man måste också ha en svensk högskole- eller universitetsutbildning samt vara ostraffad i minst 5 år.

Som kontaktperson på partiets Facebooksida står, enligt Samhällsnytt, en 33-årig man i Malmö som själv dömdes i Malmö tingsrätt så sent som 2017 för olaga hot och ofredande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.


  • Publicerad:
    2020-08-18 17:20