Dagens datum 2 augusti: Denna dag 1944 flög det tyska jetplanet Arado AR 234 ”Blitz” sitt första uppdrag, ett rekognosceringsuppdrag över Normandie.

Arado AR 234B

AR 234B tillverkades i två huvudvarianter, en för spaning (B1) och en för bombning (B2).

Efter de allierades invasion i Normandie den 6 juni fick tyskarna det allt svårare att flygspana på grund av det växande allierade luftherraväldet. Detta var ett mycket allvarligt problem då tyskarna var beroende av korrekt underrättelseinformation om vad som pågick bakom de allierades front, särskilt i landstigningsområdet och i hamnarna.

Erich Sommer

Erich Sommer

Då det inte längre var effektivt att flygspana med propellerplan skickade det tyska flygvapnet ett helt nytt jetflygplan av modell Arado AR 234 ”Blitz” till en flygbas i Juvincourt i norra Frankrike. Denna jetflygplansmodell var fortfarande i utvecklingsstadiet och hade aldrig tidigare satts in i operativ tjänst. Jetplanet som flögs av testpiloten Erich Sommer, var inte bara mycket snabbt utan kunde operera på en höjd som de allierades jaktplan inte kunde nå.

På grund av den allvarliga situationen som hade utvecklats på västfronten hann Erich Sommer knappt landa i Juvincourt innan han fick sitt första uppdrag: att ta spaningsbilder över det allierade landstigningsområdet i Arromanches där de allierade hade skapat en konstgjord hamn av prefabricerade betongelement som fraktats från England.

arado234_museum

Idag finns det bara ett exemplar av Arado AR 234B bevarat, det är utställt på Steven F. Udvar-Hazy Center i USA. Detta flygplan, med tillverkningsnummer 140312, var i slutet av kriget baserat på Sola flygbas i Norge och är en bombflygplansvariant.

Den 2 augusti var vädret klart, något som var nödvändigt för att få skarpa bilder. Erich Sommer lyfte utan problem med jetplanet och steg till 12 000 meters höjd. På den höjden kunde inget luftvärn nå jetplanet och inga allierade jaktplan operera. Sommer gjorde klart jetplanets spaningskameror av typen Rb 50/30 avsedda för höghöjdsrekognoscering.

Detta spaningsfoto togs av Erich Sommer klockan 16.32 den 2 augusti på 11 000 meters höjd. Fotot visar den konstgjorda hamnen i Arromanches och mer än 300 allierade fartyg.

Detta spaningsfoto togs av Erich Sommer klockan 16.32 den 2 augusti på 11 000 meters höjd. Fotot visar den konstgjorda hamnen i Arromanches och mer än 300 allierade fartyg.

Under sig kunde Erich Sommer se allierade jaktplan men de kunde omöjligt nå honom. Sommer flög tre gånger över Arromanchesområdet och försökte därigenom täcka all viktig terräng med bilder. Allt gick enligt planen och han återvände därefter hemåt.

När Sommer närmade sig flygbasen i Juvincourt hade tyska jaktplan kommit upp för att möta honom, detta för att skydda jetplanet från allierade jaktplan när det var som mest sårbart vid inflygningen mot landningsbanan. Landningen gick utan problem och jetflygplanet Arado AR 234 hade gjort sin första operativa insats.

Erich Sommer skulle fortsätta flyga spaningsuppdrag från Juvincourt fram till den 26 augusti. Den 10 september 1944 genomförde Sommer det första spaningsuppdraget över London med en Arado AR 234, vilket sedan skulle bli vanligt förekommande. Bilderna som togs över England ansågs vara mycket värdefulla ur underrättelsesynpunkt.

Senare skulle han bli chef för Sonderkommando Sommer, en liten spaningsavdelning bestående av 3 st Arado 234B som opererade i norra Italien för att förbättra möjligheterna att flygrekognoscera där. Denna lilla styrka med jetplan skulle förbättra tyskarnas spaningsmöjligheter avsevärt på den italienska fronten.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-08-02.


  • Publicerad:
    2018-08-02 00:00