SVERIGE. Likt många andra myndigheter i Sverige så söker nu även Arbetsförmedlingen extra pengar för att klara integrationen. Arbetsförmedlingen beräknar att de kommer behöva runt 250 miljoner extra nästa år och runt 10 miljarder extra år 2019.

af

Regeringens ansvarslösa flyktingpolitik slår hårt mot landets finanser. Allting kostar pengar och därför lägger även Arbetsförmedlingen in en ansökan om extra pengar för att klara sina uppgifter.

— Jag skulle tro att vi kommer att behöva runt 250 miljoner extra nästa år. Sedan ökar det, vi uppskattar att vi behöver tio miljarder extra 2019, säger Mikael Sjöberg som är chef för Arbetsförmedlingen.

Först 2017 kommer de faktiska människorna i kontakt med Arbetsförmedlingen på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider. Men att myndigheten behöver extra pengar redan nu förklaras med de förberedelser som behövs för att invandrare ska komma in i etableringsprogrammen.

— Den stora inströmningen till oss börjar först 2017, på grund av att Migrationsverket har så långa handläggningstider. Sedan ökar det under 2018 och 2019, säger Sjöberg.

Men det är mer än pengar som behövs för att den svenska arbetsmarknaden ska klara av alla främlingar som kommer.

— Det behövs också regelförenklingar. Ersättningen som de nyanlända får är otroligt komplicerad och tidskrävande, säger han.

Källa:
Arbetsförmedlingen söker mer pengar


  • Publicerad:
    2015-10-27 18:00