BEDRÄGERI. Arbetsförmedlingen i Arlöv har manipulerat arbetslöshetssiffrorna i tio års tid med generaldirektörens vetskap.

Det är SVT Sydnytt som idag rapporterar om att kontoret ska ha ändrat kodningen på flera av de arbetssökande så att det i systemet ser ut som att de fått jobb, fast de inte har det. Detta för att manipulera statistiken så att de lever upp till de krav som ställs på varje arbetsförmedling. Statistiken som lämnas från varje arbetsförmedlingskontor är den som används för att bland annat mäta antalet arbetslösa i landet.

Fusket ska vara allmänt känt bland både chefer och anställda. De arbetsförmedlare som påpekat felet har blivit tillrättavisade och utfrysta.

Det har också drabbat de inskrivna på Arbetsförmedlingen. Några har fått hem brev där det stått att de fått jobb och vissa andra har missat både praktikplatser och ersättning.

En av arbetsförmedlarna som Sydnytt varit i kontakt med säger:

— Kan man göra sådana här saker på ett litet kontor, gör man det någon annanstans också? Gör man det på många kontor? Jag vet inte. Men om det skulle vara så, då är ju alla våra uppgifter som lämnas kanske fullständigt felaktiga.

Källa:
Ljög om arbetslösa


  • Publicerad:
    2014-02-27 09:15