SVERIGE. Av 230 000 jobb så går 160 000 till icke-svenskar. I dagens SvD står det att sju av tio jobb går till invandrare. Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors berättar vidare att så kommer utvecklingen att fortsätta.

Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen, berättar i dagens SvD Näringsliv att sju av tio jobb i Sverige går till icke-svenskar och att det kommer fortsätta att se ut så i fortsättningen också. Strannefors menar att siffrorna visar tydligt ”hur beroende Sverige är av den aktuella gruppen” som han menar är ”nycken till tillväxten”.

— Så kommer det att se ut även i fortsättningen. Det är i den här gruppen vår stora sysselsättningspotential finns. För att få ökad sysselsättning måste merparten av jobben gå till utrikes födda, sa Strannefors till tidningen.

Källa:
”Merparten av jobben måste gå till utrikes födda”


  • Publicerad:
    2013-11-25 23:45