INRIKES. Arbetsförmedlingen rapporterar att antalet arbetslösa nu ökar för första gången på åratal. En av de främsta orsakerna ska vara det stora antalet utrikes födda som skrivs in.

Nu påstår Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stiger för första gången på flera år. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var det i april 364 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning på 4 000 personer jämförelsevis med samma månad ifjol.

— Det här förklaras av att den stora grupp som kom som flyktingar under hösten 2015 får sina uppehållstillstånd, och då kommer de till Arbetsförmedlingen och blir inskrivna i etableringsprogrammet, säger Annika Sundèn, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I april var arbetslösheten för inrikes födda 4 procent jämfört med 22 procent bland utrikes födda, enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna.

— För de här personerna kommer det krävas en kombination av olika insatser för att komma in på den svenska arbetsmarknaden, och det kommer ta tid.

Likaså har etableringsuppdraget ökat med 20 000 personer på ett år, till sammanlagt 76 000, och även där beräknas det att fortsätta växa. Detta innebär att långtidsarbetslösheten också stiger eftersom ”nyanlända” är inskrivna i två år.

Sundèn tillägger också att denna utveckling kommer att fortsätta under 2017 och beskriver situationen som ett trendbrott.

Källa:
Trendbrott: Fler är arbetslösa


  • Publicerad:
    2017-05-11 17:30