INRIKES. Arbetsförmedlingen varnar för att arbetskraften i Sverige inte räcker till. Företagen ”slåss” om samma personer.

Arbetsförmedlingen varnade redan innan sommaren om att situationen såg illa ut. Nu har läget med den bristande arbetskraften förvärrats ytterligare. Problemet med den bristande arbetskraften kommer att leda till en lägre tillväxt de kommande åren.

— Ja, vi har stärkts i vår bild att 2017 är ett år då tillgången på arbetskraft inte riktigt räcker till. Nya mätningar från Konjunkturinstitutet stärker oss i den uppfattningen, säger Håkan Gustavsson prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Just nu råder högkonjunktur och en stark arbetsmarknad. Detta betyder att företagen anställer fler och arbetslösheten minskar. Men med den rådande bristen på kompetent arbetskraft ”slåss” företagen om samma personer.

Arbetsförmedlingens prognoser kan tyckas motsägelsefulla eftersom Lars Petersson, från myndigheten universitets- och högskolerådet, i fjol menade att det stod ett kompetensregn över Sverige.

— Det här är ju en bristvara som förs rakt in i den svenska arbetsmarknaden, säger Lars Petersson.

Källor:
Personalbrist tydligare problem för företag
Tusentals välutbildade flyr till Sverige


  • Publicerad:
    2016-08-31 09:40