CORONAKRISEN. Jämfört med april 2019 är totalt 81 000 fler öppet arbetslösa.

Den öppna arbetslösheten ökar kraftigt på grund av den nationalekonomiska situationen i coronakrisen.

Arbetsförmedlingens siffror har under de senaste veckorna varit dystra. Nu har arbetslösheten stigit från 6,7 procent till 8,1 procent. Men det är utslaget på ett år. Den plötsliga försämringen är dock mycket snabb och sammanfaller tydligt med coronakrisen.

Den plötsliga anstormningen av öppet arbetslösa som anmäler sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen, gör att myndigheten inte hinner med att placera dessa arbetslösa i kursprogram eller andra politiska åtgärder. Sådana åtgärder gör annars att de öppet arbetslösa fortsätter att leva som dolt arbetslösa. Detta beror på att man inte räknas som arbetslös om man deltar i en arbetsmarknadsåtgärd.

Under april har de öppet arbetslösa ökat med 71 000 till 245 000, jämfört med april 2019. Totalt var 419 000 inskrivna som arbetslösa i slutet av månaden.

Men senare i dag kommer Arbetsförmedlingen att publicera den senaste veckans statistik. Det kommer att bli en fortsatt rejäl ökning av öppet arbetslösa. Myndighetens prognos är att det framåt sommaren kommer att handla om åtminstone elva procent.

Den oroväckande utvecklingen på arbetsmarknaden slår mot alla samhällsgrupper, över hela landet, både mot det nordiska folket och mot invandrare och rasfrämlingar, även om den öppna arbetslösheten relativt sett ökar mest bland invandrarna.

Under april varslades 26 770 personer om uppsägning. Under april 2019 varslades färre än 3 000 arbetande.


  • Publicerad:
    2020-05-11 10:15