DJURPARK År 2017 skedde en incident där en praktikant blev instängd i ett hägn tillsammans med en tiger. Ölands djurpark gjorde aldrig någon utredning av händelsen och Arbetsmiljöverket fick aldrig någon information om detta.

2017 blev en praktikant instängd i ett hägn tillsammans med en tiger. SVT har tidigare skrivit om detta. Parken hävdar att händelsen utreddes men praktikantens skola uppger att de aldrig fick någon information angående incidenten. Efter att SVT Nyheter Småland granskat händelsen har nu Arbetsmiljöverket beslutat att göra flera kontroller av djurparken. Arbetsmiljöverket ska i mars i år ha fått tips från en person som säger sig ha insyn i parken. Den här personen skriver att detta behöver granskas mer.

Praktikanten själv känner inte till att parken ska ha gjort någon utredning av händelsen. Däremot hotade parkens driftansvarige Richard Berglund med att stämma praktikanten ifall han inte höll tyst om olyckan.

Arbetsmiljöverket avslutade för en månad sen en granskning av parken trots motsägelsefulla uppgifter från Ölands djurpark. Myndigheten har nu valt att öppna upp ärendet igen. Arbetsmiljöverket har inte fått någon information alls från parken angående händelsen utan fick reda på detta i samband med att SVT rapporterade om olyckan i höstas.