ARENDALSUKA. Nordiska motståndsrörelsens ansökan om att få delta på Arendalsuka fick under torsdagen avslag av arrangören. Organisationen är ”rasistisk och antidemokratisk”, hävdas det.

Nordiska motståndsrörelsens ansökan om att få delta på politikerveckan i Arendal fick avslag under torsdagen av arrangören. Avslaget skickades via e-post av Robert Cornels Nordli, som utöver att vara ledare över rådet för Arendalsuka, är ordförande i Arendal och medlem i Arbeiderpartiet.

I mejlet som organisationen har mottagit motiveras avslaget med att Motståndsrörelsen bryter mot en av kriterierna för arrangemanget. Bland annat stod det:

En arrangör som står för ett antidemokratiskt eller våldsinriktat budskap får inte delta.

Vidare stod det:

Utifrån innehållet i Nordiska motståndsrörelsens politiska manifest är vår bedömning att deras organisation står för ett antidemokratiskt och rasistiskt budskap. I linje med Arendalsukas kriterier avslår vi därför deras ansökan om plats under Arendalsuka 2018.

Nordli har kommenterat saken till NRK där han påpekar att det inte är möjligt att överklaga beslutet. Han åberopar även rätten att bryta mot grundlagen då han hävdar att ingen har rätt till att dela ut flygblad eller demonstrera i Arendal samtidigt som Arendalsuka pågår.

Podcasten Frontlinjen kommer att släppa ett kortare specialavsnitt om Arendalsuka under fredagen. Missa inte detta!


  • Publicerad:
    2018-05-25 09:34