ÅRSRAPPORT Nordfronts vinster 2021 summeras och redaktionen går igenom sina favoritartiklar.

Det gångna året har för Nordfronts räkning varit såväl händelse- som segerrikt.

Efter en utdragen rättsprocess mot Svenska akademien vann Nordfront det historiska fallet där stofilerna i Akademien i praktiken ville förbjuda de med ”fel värdegrund” från att citera klassiska verk av författare som Verner von Heidenstam och Esaias Tegnér. Även när JK ville fälla Nordfront för olaga våldsskildring blev det en juridisk vinst för Nordfront och en principiellt viktig dom där Högsta domstolen fastställde att alternativmedier har samma rättigheter som medströmsmedierna.

Radio Nordfronts Tobias Lindberg vann en annan principiellt viktig strid. Detta då Högsta förvaltningsdomstolen i juni genom en dom fastställde att polismyndigheten och lägre rättsinstanser tidigare systematiskt har feltolkat svensk lag när de hävdat att medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen ska räcka som motivering för att förbjuda en person från att äga vapen. Domen från Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att medlemmar i Motståndsrörelsen har samma rättigheter som andra medborgare och att deras lämplighet som vapenägare måste prövas individuellt.

Nordfronts 2.0-design lanserades sedan i augusti tillsammans med forumet som fungerar som tidningens kommentarsfält.

I slutet av september genomförde Härnösandspolisen en husrannsakan mot Martin Saxlind, Nordfronts chefredaktör. Polisen hoppades kunna hitta bevisning som skulle peka ut Saxlind som arrangör av en minnesmanifestation för Tommie Lindh som mördades 2020. Såväl tingsrätten, som snabbt hävde polisens beslag, som åklagaren, som valde att inte väcka åtal när den undermåliga polisutredningen var klar, dömde ut polisens agerande. Polisen har dessutom via JK krävts på skadestånd för att de genomförde en husrannsakan och tillfälligt beslagtog en journalists datorer och hårddiskar.

Vad gäller Nordfronts publicistiska verksamhet 2021 kan vi konstatera att tidningen publicerat nästan 2400 artiklar. Då vi bytt kommentarssystem samt ändrat både hur vi publicerar artiklar – från att ha haft en del kortare notiser som bara visas i Senaste nytt till att publicera alla våra artiklar på löpsedeln – och ändrat vårt interna statistiksystem, är det svårt att göra en mer utförlig statistisk genomgång som vi har gjort i vissa tidigare årssummeringar.

Istället för att grotta ner oss i statistik har vi därför bestämt att några av redaktionens medarbetare här nedan får lyfta fram sina tre favoritartiklar från 2021. Artiklarna listas tillsammans med en motivering.

Saxlind

Under året har vi publicerat ett antal artiklar av Nestor. Den här artikeln var min favoritartikel som vi dessutom avvaktade med att publicera för att den skulle få komma upp i samband med lanseringen av Nordfront 2.0. Nestor besitter en imponerande bildning och även om hans artiklar andas elitism och berör djupare ämnen så uttrycker han sig klart och kraftfullt. Det sistnämnda blir en extra stor bedrift då texterna ursprungligen skrivs på engelska och budskap annars ofta kan grumlas när man översätter till svenska. Även översättaren förtjänar således beröm i det här fallet.

Valet av den här artikeln får också ses lite som en allmän hyllning av skribenten i fråga. Marcus Hansson har tveklöst varit Nordfronts mest produktiva åsiktsmaskin i år. Även om han ibland drar sin radikala grundinställning till lite väl provokativa spetsar har Hansson sällan helt fel samtidigt som han oftast träffar helt rätt, även när han är mer kreativ och experimentell med sitt tänkande. Att många av hans artiklar dessutom skrivits med penna och papper när Hansson suttit i fängelse får ses som extra föredömligt och helt i enlighet med den kampanda som Nordfront vill ska genomsyra hela den nationella rörelsen.

Karl Folkesson är en ny och ung förmåga som framför allt skriver nyheter men under året också börjat briljera med slagkraftiga opinionstexter. Artikeln jag valt ut är välskriven och på ett ständigt aktuellt tema: ”Det rätta tillfället att agera, att organisera sig och kämpa för en bättre framtid är inte imorgon eller om ett par år. Om du ännu inte har gjort slag i saken är det bästa tillfället att ansluta dig till kampen redan idag.”

Holmqvist

Även om jag ogillade den puritanska artikeln om tobak och även om denna artikel av Folkesson kan komma att provocera våra kära vänner i öst kittlade den rätt nerv hos en nörd som ritade egna kartor redan som 10-åring.

Föra att ”ära” är ett utdöende koncept bland oss vita, som måste göras ”great again” om vi ska överleva som folk. Där har vi mycket att lära av vår ärorika historia.

Även om mordet på Einár var tragiskt blir de fnittrande P3-kvinnornas relation med gangsterrapparna bara roligare ju dystrare gangsterrappen och gängkrigens verklighet blir.

Hansson

Jag väljer med att lyfta fram en av mina egna artiklar, Utan rasism, inget folk. Anledningen till att jag gör detta är för att rasism mot andra människor är en av de viktigaste byggstenarna för ett folks fortsatta livskraft. Det går inte att underskatta denna byggsten som krävs bland annat i kombination med barnafödsel och våldskapital för att upprätta folkets kontinuitet.

Den andra texten är en nyhetsartikel där västerländska ledare erkänner att talibanerna besegrat dem. Precis som de besegrade Sovjet.

‌Detta visar att systemet trots all sin makt går att besegra. Och därmed går jag in på den tredje texten som en logisk konsekvens:

Karl Folkessons text Defaitism – fiendens psykologiska vapen och varför detta problem som drabbar alla individer och grupper måste stävjas även i vår rörelse. För defaitisterna vinner ingenting och vi vill vinna.

Den som inte känner att kampen är njutningsfull måste hitta vad det är som tänder den glöd som gör att personen orkar fortsätta kämpa ända tills döden skiljer honom från det här jordelivet.

Kanske du mår bra av att slänga in en sten genom fönstret på någon centerpartistisk lokal då och då? Gör då det om det är detta som krävs.

Olofsson

Den här artikelserien var i synkronicitet med ett projekt vi hade i Kulturbunkern. Då vi tog avstamp i Hollywoods kanske mer ytliga intriger gav Hansson som översatte den här artikeln oss en djupare analys av amerikansk/judisk propaganda och benade ut den lömska planen bakom kulisserna.

Veckans låt är alltid ett uppskattat inslag på Nordfront. Musiken som presenteras är ofta nationalistisk med en stark prägel av vår kamp. Men ibland kommer en del avstickare med också, som den här låten. Enkel och slagkraftig hårdrock när den är som bäst.

När man började tro att media hade glömt bort oss helt dök vi plötsligt upp i den populära humorserien Solsidan. Personligen höll jag på att trilla ur soffan när jag och min sambo såg avsnittet och ”grannen” plötsligt tog av sig tröjan för att visa upp en tyrruna med texten ”Vit kamp” medan han undrade om Mickans barn var lika ariska som henne. Klockrent av TV4 att visa hjälpsamma motståndsmän med slagkraftiga repliker!

Folkesson

En av de artiklar som verkligen fastnade hos mig under året är Framtidens aristokrati av Nestor. Den är mycket välskriven och genomtänkt, och skribenten gör viktiga poänger ur flera synvinklar. Såväl kring hur kampen ska föras som om hur makten ska förvaltas. Artikeln beskriver mycket väl hur framtidens aristokrati kommer att formas av ett liv i kamp.

Men framförallt inspirerar den mig att sträva efter det aristokratiska idealet, att härdas och utvecklas till en av folkets främsta kämpar. Så till er som ännu inte har läst artikeln, gör det. Den är genialisk!

I den här artikeln sätter Marcus Hansson verkligen fingret på vad som är konservativt och vad som är revolutionärt. De konservativa säger sig vilja återvända till det gamla Sverige, något som givetvis är omöjligt då det samhället har skänkts bort till nya makthavare och en främmande befolkning. I handling agerar de konservativa endast för att ”konservera” den nuvarande staten.

Nordborna måste därför anta ett revolutionärt synsätt för att skapa en bättre framtid. Vi bör inte känna sorg över att gårdagen har passerat, utan kämpa för en bättre morgondag.

Emma Karlssons artikel står ut lite bland flödet av årets artiklar. Den verkar inte strikt lika politisk som de flesta andra är, men i grund och botten är även den här typen av relationsfrågor viktiga för kampen.

I artikeln förklarar hon vikten av enighet mellan man och kvinna, att båda parterna i relationen måste samarbeta för att kampen ska gå framåt. Det mest sunda, både för kampen och för relationen en man och kvinna emellan, är att man står enade i kampen, resonerar Karlsson. Det håller jag verkligen med om.

Sebastian Andersson

Jag har under en tid trampat runt i cirklar och funderat över vilka artiklar som är värda att lyfta fram. Man kan ju alltid ta den enkla vägen ut och lista tre artiklar man själv skrivit, men det kommer förmodligen uppfattas som lamt av de andra som ingår i redaktionen. Efter att ha kliat mig i huvudet och försökt vara någorlunda autistisk och neutral har jag kommit fram till att dessa tre artiklar bör läggas till listan utifrån dess egna meriter:

Artikeln Demokratiska dumheter är skriven av Marcus Hansson i samband med att en våldtäktsdömd invandrare beviljades en stor summa pengar som ersättning för att han fått ett hårdare straff än vad man senare kom fram till egentligen var rimligt.

Oavsett vad man tycker om saken är detta ett resultat av regelverket, som helt enkelt föreskriver att ersättning ska betalas ut om man suttit inne längre än vad som i lagens mening egentligen var rätt och riktigt.

Många blev givetvis upprörda därför att det var en dömd och skyldig våldtäktsman som fått en stor summa pengar. En namninsamling riktad till Justitiekansler Marie Heidenborg drogs igång, vilket Nordfront rapporterade om.

Nedan följer Marcus Hanssons syn på artikeln:

När jag läser Nordfronts nyhetsartikel om protestlistan på 220 000 signaturer som överlämnades till Justitiekanslern så får jag uppfattningen att författaren valt att spela propagandistiskt på den demokratiska massans känslor som säger att Justitiekanslern borde vara tvungen att ta hänsyn till deras åsikter.

Jag känner mig personligen utpekad därför att det var jag själv som skrev nyhetsartikeln, egentligen bara för att rapportera om namninsamlingen och utan att reflektera närmre över saken. Hansson konstaterar dock att det är politikerna i riksdagen som stiftar lagar i Sverige och att JK arbetar utifrån dessa.

Ovanstående är egentligen inte anledningen till att jag väljer att lista just denna artikel. Anledningen är följande:

Hade folket sett en våning upp i hierarkin ( ( ( går att se ännu längre ) ) ) som jag gjort så hade de sett regeringen och riksdagen och därmed hade folks hat återigen riktats mot regering och riksdag. Väldigt många hatar redan regering och riksdag men hur många hatade JK innan detta?

Jag tackar i alla fall för arbetet med undermineringen av JK och även om jag vet om att skulden ligger ytterst hos riksdag och regering så kommer jag använda händelsen som propaganda mot JK för att varva upp massan när jag finner det nödvändigt.

Slutklämmen känns som en tydlig Hansson-grej. Andra roliga formuleringar som förekommit i hans radikala artiklar är, fritt citerat ut minnet, ”Stjäl allt som inte är fastskruvat och hämta sedan skruvdragaren” eller varför inte ”Var inte rädd att hota boomern med kudden”.

En annan artikel jag kom att tänka på, och som jag väljer att lista, är ännu en artikel av Hansson.

Här kommer jag av utrymmesskäl fatta mig kortare. Hansson resonerar i artikeln kring den konservativa karaktären. Det är en vanlig och befogad uppfattning att konservativa personer är mer konflikträdda och ”borgerliga” än radikala människor.

Karaktär och ryggrad är någonting som den senaste tiden upptagit en större del av ens egna funderingar. Varje gång man ställs inför ett beslut där den ena vägen är rätt, medan den andra är lätt, tvingas man bära en kostnad när man tar den rätta vägen istället för den lätta.

Förmågan att bära denna kostnad, eller tyngd, är det som enligt mig kallas ”att ha ryggrad”, och den grad av ryggrad man har utgör en del av ens karaktär. Att ha ryggrad och god karaktär är viktigt. Det finns också en del ”life hacks” man kan ta till hjälp, till exempel någon fräsig religion som säger att man kommer till ett bra efterliv om man är modig eller genom att omvärdera vad som är viktigt i livet. Mer ryggrad åt folket, blir väl slutklämmen.

Mitt sista bidrag till artikeln får bli artiklarna om pedofilen Oskar Gyllhag, som tillsammans med Tomas Andersson nyligen dömdes för pedofilbrott. Nordfront kunde i samband med att åtalet väcktes börja gräva i gamla förundersökningsprotokoll och beskriva en pedofilring Gyllhag tidigare dömdes för att ha varit en del av, vilket verkar ha varit uppskattat av många läsare.

Tidningen Expressen skrev i samband med domen någon artikel om fallet, som man lagt bakom en betalmur. Fall som det här kan man istället läsa om gratis på Nordfront, vilket har genererat ett stort antal träffar via sökningar.

Nordfront hoppas även kunna fortsätta leverera läsvärda artiklar om fall som detta. Under hösten kunde Nordfront även avslöja att pedofilen Christer Bryngel, som greps och dömdes för övergrepp mot en ung flicka i Krylbo, är samme man som för flera år sedan uppmärksammades, dock utan att hängas ut, då han våldtagit en multihandikappad kvinna han var anställd för att vårda.