JUDISK MAKT Juden Hazony är värd för konferensen, som syftar till att leda högern bort från ”rasgrundade teorier”. Talarlistan domineras av judar – personalen av aktivister från judiska organisationer.

Från den 31 oktober till den 2 november pågår i Orlando, Florida vad som kallats ”alla yttersta-högern-konferensers moder”.

Evenemanget, betitlat National Conservatism Conference, kommer innefatta huvudtal av tre aspirerande republikanska presidentkandidater till 2024 års val: Marco Rubio, Ted Cruz, och Josh Hawley, den välkände miljardären Peter Thiel, samt en favorit till att bli invald till senaten 2022 – J.D. Vance, vars kampanj finansieras av nyss nämnde miljardär.

Dessa individer har sällskap av 86 av de mest kända paleokonservativa, traditionalistiskt katolska, neoreaktionära och konservativa författarna, akademikerna och proffstyckarna i hela USA.

Som värd för konferensen står den israeliske judenYoram Hazony och hans ”ideella” stiftelse The Edmund Burke Foundation.

Enligt evenemangets beskrivning syftar National Conservatism Conference till att utstaka en ny väg för den amerikanska högern, med ett speciellt fokus på ”den bästa vägen framåt för en demokratisk värld med ett expanderande Kina utomlands och en mäktig ny marxism på hemmaplan”.

Man säger sig vilja skapa ”ett intellektuellt seriöst alternativ till den puristiska libertarianismens excesser” som står i bjärt kontrast till ”politiska teorier grundade i ras”.

Mest judar på talarlistan, judiska aktivister i personalen

Men trots det höga antalet judar, ja till och med rabbiner, på talarlistan, så nämns inte det högst relevanta faktum att konferensen är en sionistisk påverkansoperation, ledd från Jerusalem.

Enligt stiftelsens ifyllda skattedeklaration, som National Justice har kommit över, delar gruppen en del israelisk personal med Jerusalem-baserade Herzl-institutet: Yoram Hazony, Ofir Harvry och rabbinen Raphael ”Rafi” Eis.

De anställda vid stiftelsen som inte listas på Herzl-instituets webbsida, såsom David Brog, tillhör andra pro-israeliska aktivistgrupper som Maccabee Task Force, vars främsta syfte är att bekämpa kampanjer drivna av Boycott, Divestment and Sanctions (BDS).

Herzl-institutet är, enligt dess egen beskrivning, ett propagandainitiativ specialiserat på att träna upp färdigheten hos kristna akademiker i konsten att verka för israeliska och judiska intressen världen över.

Judeo-kristen allians bygger den nya konservatismen

Länken mellan National Conservatism Conference och Herzl-institutet marknadsförs inte – men den döljs heller inte.

Om man skrollar igenom konferensens webbsida hittar man en länk till evenemangets invigningsceremoni 2016, som Herzl-institutet helt öppet stod värd för.

Temat var: Christian-Jewish Alliance: Reclaiming and Building Conservatism.

Eric StrikerNational-Justice.com tillskriver konferensen med ”det gryende nätverket av ansedda högertänkare redo att inställa sig till evenemanget i Florida” en speciell uppgift:

”Den tycks signalera ett judiskt övergivande av traditionella konservativa källor: evangeliska, libertarianska och så vidare – för en ny neokonservatism som är katolsk, lite ’illiberal’, och fixerad vid att bekämpa Kina.”

De flesta av konferensens sponsorer i år representerar den nya reaktionära tendensen i amerikansk politik, såsom Peter Thiels Claremont Institute, tillsammans med den katolska trotjänaren First Things.

Liberala medier har betonat att denna nya ”neokonservatism” är knuten till Ungern och centrerad kring Orbans presidentskap – vilket avsiktligt ignorerar den israeliska kärna som sammanför alla dess disparata aktörer.

Danubinstitutet, baserat i Ungern, är listat som en sponsor och representeras vid konferensen av sin president John O’Sullivan.

Många katolska och paleokonservativa gäster vid konferensen såsom Rod Dreher och Patrick Deneen har nyligen rest till och från Ungern och mött tongivande personer i staten där.

Tucker Carlson - som i år kritiserat ADL – ej bjuden

En som kommer saknas vid det stundande evenemanget är Tucker Carlson, som i dessa tider brukar ses som den mest betydelsefulla ”högerkantspersonen” i Amerika.

Carlson var en huvudtalare vid Hazonys evenemang förra året och har även rest till Ungern. Ändå är han inte välkommen till konferensen.

Fox News-tyckarens duster med Anti-Defamation League tidigare i år tros av bedömare spela en avgörande roll här.

För att återgå till konferensens värd juden Yoram Hazony, så skrev han 2018 boken The Virtue of Nationalism, där han förespråkar ”anglosaxiska liberala medborgerliga värderingar” som ett alternativ till såväl rasnationalism som vänsteråsikter.

Det är, har en enstämmig kritikerkår i efterhand konstaterat, en bok som en gång publicerades och sedan glömdes utan att ha åstadkommit någon bestående påverkan.

Ekvilibrister när det kommer till påverkanskampanjer

Judisk lobbyism och judiska påverkanskampanjer brukar inte värderas så högt av icke-judar som upptäckt och i grunden genomskådat dem.

Men man måste trots allt, menar Striker i sin kommentar till årets upplaga av National Conservatism Conference, ge visst erkännande åt många judars förmåga att i eget intresse leta upp obetydliga intellektuellas idéer och pådyvla intet ont anande europeiska och amerikanska ledare dem. Det funkar ju!

Striker skriver:

”Ändå är lågprofilerade israeliska akademikers mystiska förmåga att introducera ofta ignorerade intellektuella i katolska och neoreaktionära grupper för europeiska ledare, amerikanska presidentkandidater och miljardärer med svällande fickor, otvivelaktigt dömd att influera deras diskurs om judar och Israel - medan den konservativa högern och republikanska partiet drar vidare från trumpismen.”