HBTQP. Argentina blir först i världen med en ny och unik kvoteringslag. En procent av alla arbetstillfällen på statliga myndigheter och institutioner ska reserveras för transpersoner.

HBTQP-rörelsen vinner segrar i Argentina. Foto: Pxhere.

Argentina blev först i världen med att införa rätten att byta juridiskt kön härom året, utan andra krav än personens uttalade önskan.

Nu är landet återigen först med en reform inom samma område. Nyligen beslutade regeringen att alla statliga myndigheter och institutioner måste reservera en procent av arbetstillfällena för transpersoner.

Ett kollektivavtal med samma innebörd har slutits på den offentligägda banken Banco Nacion. Ett antal myndigheter, provinser och kommuner har lovat att göra detsamma.

— Vi tror att en kvot är det enda effektivt fungerande sättet att bryta diskrimineringen och marginaliseringen, det är vad forskningen pekar på och gruppens egna organisationer kommit fram till, säger Thomas Casavieja, som är pressekreterare på Banco Nacion och dessutom själv transman, som fått arbetet tack vare det nya avtalet.

I det offentliga tillkännagivandet avden nya kvoteringslagen står det bland annat:

I vårt samhälle finns ett systematiskt mönster av ojämlikhet och en kedja av marginalisering som ofta drabbar transpersoner redan från barndomen. Staten har ett ansvar för rättvisa möjligheter och transkvoten är ett steg i den riktningen.

En färsk studie från Linköpings universitet visar att även svenska arbetsgivare tenderar att välja bort transpersoner i anställningsprocessen. Företrädare för HBTQP-rörelsen är dock tveksamma till om kvotering skulle fungera här.


  • Publicerad:
    2021-04-06 16:00