SIONISM En delstatslag som ålägger ”offentliga enteprenörer” att avge ett löfte om att inte bojkotta Israel stod i vägen för utbetalning till läkaren. Då ingrep delstatens justitieminister.

En judisk anti-sionistisk läkare har nu till slut mottagit de 500 dollar i arvode, vilka delstaten Arkansas i månader undanhållit honom som en bestraffning för att han vägrat underteckna en handling, där han förbinder sig att aldrig någonsin bojkotta Israel. Utbetalningen gjordes först efter ett ingripande av delstatens justitieminister. Läkaren är sedan länge engagerad i kampen för ett fritt Palestina.

Steve Feldman, en hudläkare vid Wake Forest University School of Medicine i North Carolina, var berättigad till ett statligt honorar efter att han hållit en Zoom-föreläsning i februari vid University of Arkansas, Little Rock Medical School. Men Arkansas delstatslag kräver att alla offentliga entreprenörer undertecknar ett dokument, där de förbinder sig att aldrig att bojkotta Israel – ett löfte som enligt Feldman strider mot hans religiösa och moraliska värderingar.

Lagen i fråga, som ifrågasatts och till och med formellt ogiltigförklarats av olika instanser, gäller idag vid inkomster över 1000 dollar. Tjänstemän har dock klargjort för Feldman att eftersom han framöver förväntas ha inkomster som överstiger detta gränsbelopp, så ska ska han redan nu tilläggas till det gängse utbetalningssystemet och har därför att underteckna det nämnda dokumentet.

Men i maj sade sig Arkansas justitieminister Tim Griffin anse att Feldman har rätt att få honoraret utbetalt.

— Lagen gäller inte herr Feldman, eftersom det i hans fall rör sig om en hedersbetygelse snarare än en inkomst, och även om det rent tekniskt skulle kunna ses som inkomst, då där finns ett bakomliggande kontrakt, så nås hursomhelst inte tröskelbeloppet 1000 dollar.

Feldman uppger till Jewish Telegraphic Agency (JTA) sig tro att Griffins ståndpunkt i frågan hjälpte till att påskynda utbetalningen, eftersom han fick en inbjudan om anslutning till det delstatliga utbetalningssystemet kort därefter.

— Kort efter att nyheten om det kom ut måste de ha kommit på att det de gjorde var olagligt, säger han

Arkansas lag är en av dussintals delstatliga lagar i USA antagna som en reaktion på Bojkotta Israel-rörelsens verksamhet. Tidigare i år överlevde lagen en stämningsansökan från Arkansas Times, en lokal publikation, när USA:s högsta domstol avböjde att pröva fallet. Liknande lagar i andra stater har ogiltigförklarats av domstolar för brott mot konstitutionens så kallade första lagtillägg rörande yttrande- och åsiktsfrihet.

Lagarnas anhängare framställer dem som antidiskrimineringslagar som skyddar judar och israeler från att bli föremål för förföljelse baserat på religion eller nationellt ursprung.

Feldman betonar för JTA att utbetalningen av hans arvode ”inte har förändrat misshandeln av palestinska familjer än – så jag känner inget särskilt starkt för den