INRIKES Svenska Kyrkans nye ärkebiskop Martin Modéus är missnöjd med regeringens förslag att ta bort gratis tandvård för asylsökande. Detta eftersom förslaget hotar ”människors värde och värdighet”.

I en intervju med TT går Martin Modéus, så kallade ärkebiskop för homolobbyorganisationen Svenska Kyrkan, till hårt angrepp på regeringen. Detta eftersom Tidö-avtalet uppger att samarbetspartierna M, SD, KD och L vill ändra ”de ekonomiska särregler som finns för tandvård för asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd” och att systemet ”ses över med syfte att tas bort”.

Enligt det nuvarande kontroversiella systemet behöver asylsökande endast betala 50 kronor för tandvård, medan svenskar måste betala fullt pris då tandvård inte är subventionerad i Sverige. Reglerna gäller till och med illegala invandrare som har rätt till ”tandvård som inte kan anstå” för samma belopp.

Om detta system tas bort anser ärkebiskopen att det är ”klart att fler människor riskerar att bli mer utsatta”. Modéus ser heller inga problem med att kyrkan lägger sig i politiken.

— När människors värde och värdighet, och skapelsens värde och värdighet, är hotat då är det kyrkans skyldighet att tala, säger han i intervjun.