KRIGSMORAL Tillsättandet av en viss överste som efterträdare till en namnkunnig brigadgeneral på posten som överrabbin för landets armé möts nu av starka motreaktioner i Israel.

I den judiska staten rasar för närvarande en hetsig debattstorm kring utnämnandet av överste Eyal Karim till ny överrabbin över Israeli Defence Forces (IDF)efter brigadgeneral Rafi Peretz, som innehaft posten i sex lugna år. Orsaken till debacklet är den förres förkärlek till våldtäkter som stridsmedel i krig – samt hans välkända frispråkighet rörande denna preferens.

Karim, som i måndags presenterades som den tilltänkta nya IDF-överrabbinen, har redan tidigare orsakat kontroverser och anklagats för att göra misogyna uttalanden, i vilka han till exempel motsatt sig kvinnlig värnplikt och låtit förstå att våldtäkt är en naturlig del av modern krigföring.

Enligt Ynet News har Karim fram till nyligen tjänstgjort som chef för Militärrabbinatets underliggande rabbinatavdelning. Han är en alumn från yeshivorna Bnei Akiva Nachalim och Ateret Cohanim yeshivas, där han tidigare tjänstgjorde som stridsskärmsjägare och så småningom ledde deras elitspaningsenhet, innan han tog en paus från militären för att så småningom återvända till dess rabbinat.

Det var 2012 som Karims sedan dess permanenta närvaro i hetluften anses ha inletts med att den religiösa hebreiska webbplatsen KIPA med hänvisning till vissa bibelpassager frågade honom huruvida IDF-soldater i strid mot den allmänna moralen får begå våldtäkt under krigstid. Hans svar gjorde många rasande.

Även om samlag med en kvinnlig icke-jude är något mycket allvarligt i sig, så är det under krigstid (på vissa angivna villkor) tillåtet, givet soldaternas umbäranden.

Och eftersom vår angelägenhet är kollektivets framgång i kriget, tillät Torah [soldater] att tillfredsställa den onda driften under de villkor som den fastställde för kollektivets framgångs skull.

Chefen för Knessets utskott för kvinnors ställning och jämställdhet Aida Touma-Sliman (Gemensamma arablistan), kommenterar i ett pressuttalande Karims svar med dessa ord:

— Karims beslut om att tillåta våldtäkt av icke-judiska kvinnor liknar en fatwa från en mordisk organisation med hemvist inte långt från Israels gränser. Jag kommer att kontakta justitieministern och motsätta mig utnämningen, och jag uppmanar kvinnliga och manliga ledamöter av Knesset att ansluta sig till min begäran.

Ordföranden för Na’amat – Movement of Working Women & Volunteers Galia Wolloch fyller i:

–Vem som helst som tycker att våldtäkt är okej som en moralförstärkare för soldater, så länge den utförs på icke-judiska kvinnor saknar förmåga att leda armén till god moral. och till andliga platser.

Karims förespråkande av våldtäkt som stridsmetod är inte det enda kvinno-relaterade ställningstagande han gjort som mött stark kritik. 2002 skrev han att IDF inte under några som helst omständigheter kan anställa kvinnor:

I en situation som den under frihetskriget, där det fanns en verklig pikuah nefesh [fråga om liv eller död] för det judiska folket, deltog kvinnor också i försvaret av nationen och landet, även om situationen inte var så blygsam … Men i vår tid lever vi inte med ett verkligt hot mot vår överlevnad.

Och på grund av den ansvarsskyldiga skadan på flickans och nationens blygsamhet har de stora rabbinerna och överrabbinatet beslutat att det är helt förbjudet att värva flickor till IDF.

Karim är också uttryckligt fientligt inställd till kvinnlig sång vid militära evenemang. Om en kvinna sjunger vid en sådan tillställning, ska inga män kunna avkrävas närvaro, eftersom ”situationen blir så motbjudande för dem”.

Enligt Times of Israel svarade IDF på måndagen på anklagelserna mot Karim och sa att översten ”vill klargöra att hans ord endast yttrades som svar på en teoretisk hermeneutisk fråga, och absolut inte på en praktisk halachisk fråga”.