MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Simon Lindberg har släppt en årsrapport med statistik och en summering över de bästa aktionerna och händelserna för Nordiska motståndsrörelsen 2020.

Som vanligt då ett år har gått har Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg publicerat en årsrapport som nu går att läsa på Motståndsrörelsen.se. Rapporten bjuder på en objektiv statistik summering av Motståndsrörelsens aktivism i Sverige och övriga Norden samt Lindbergs personliga topp 20-lista över de bästa händelserna från det gångna året.

Coronan till trots var Motståndsrörelsens aktivister långt ifrån passiva under 2020. Lindberg rapporterar följande siffror i sin årsrapport:

Under 2020 har det totalt skickats in 1439 kamprapporter. Medräknat de större aktioner som rapporterats om som artiklar istället för kamprapporter och att vissa av kamprapporterna innehåller flertalet aktiviteter blir det totala antalet aktiviteter som genomförts och rapporterats om under året närmare 2000 stycken.

Detta gör Nordiska motståndsrörelsen också under 2020 till den överlägset mest aktiva nationella organisationen i Sverige!

Aktiviteterna har genomförts i 172 olika kommuner och i närmare hälften av dessa har aktivismen varit regelbundet förekommande under året.

Utöver detta har Nordiska motståndsrörelsen också genomfört nära nog 1000 aktiviteter i Norge, Danmark, Finland och på Island.

De fem mest aktiva orterna har varit Stockholm, Norrköping, Göteborg, Karlstad och Luleå. För de resterande 15 orterna på topplistan, läs Lindbergs artikel!

Vad gäller höjdpunkter från det gångna året är Lindbergs favoritaktion 1 maj-kuppen mot LO i Stockholm. På andra plats kommer upplysningsaktionerna under Yom Kippur. Plats nummer tre på Lindbergs lista har White Lives Matter-blixtdemonstrationen i Örebro. Fjärde och femteplatsen får folkgemenskapsaktioner som den i Danmark respektive Kamp-, Organisations- och Nordendagarna som organisationen höll i Sverige.

I slutet av rapporten nämns också Nordfront-skribenten Axel Eriksson:

En annan händelse som aldrig kommer att glömmas från 2020, men som inte vore rätt att ranka i en lista och jämföra med andra saker, är bortgången av den lojale och arbetsamme kämpen Axel Eriksson från Nordiska motståndsrörelsens sjätte näste. Det pågående kampåret, 2021, tillägnas till hans minne.

Tommie Lindhs dödsfall och mycket annat tas också upp i årssummeringen på Motståndsrörelsen.se.


  • Publicerad:
    2021-01-12 14:30