KOMMENTAR. Nordfronts nyhetsredaktör, Martin Saxlind, kommenterar här en förljugen och förvirrad artikel från Åsa Linderborg.

Foto: Bengt Oberger (CC BY-SA 4.0)

Åsa Linderborg skrev idag en fascinerande artikel på Aftonbladet kultur. Artikeln har rubriken ”Alla är inte lika goda kålsupare” och jag instämmer i rubrikens budskap men fascineras av Linderborgs förvirrade resonemang i artikeln.

Vi tar det steg för steg.

Linderborg menar i sin artikel, som handlar om Kärrtorp och den första domen i fallet som kom idag, att brottsrubriceringen ”våldsamt upplopp” är dålig. Hon skriver:

Våldsamt upplopp är en brottsrubricering som passar kålsuparteoretikerna som hand i handske: både fascister och antifascister anses ha stört ordningen.

Att både nationella och vänsterextremister ”stört ordningen” är väl en beskrivning som inte bara passar ”kålsuparteoretikerna”, utan även verkar överensstämma med bevismaterial och vittnesmål från poliser på plats. Två av Linderborgs meningsfränder (Joel Bjurströmer Almgren och Dennis Thelning) från den yttersta vänstern sitter ju häktade misstänkta för dråpförsök och ett flertal vänsterextremister är även misstänkta för våldsamt upplopp i Kärrtorp. Två nationella aktivister blev knivskurna i Kärrtorp och flera personer som var på plats vittnar om att det var ”antifascisterna” som initierade våldsamheterna genom att kasta föremål mot de nationella motdemonstranterna.

Men Linderborg ser antagligen bara det hon vill se när det passar hennes agenda.

Istället för våldsamt upplopp föreslår hobbyjuristen Linderborg att följande lag ska användas mot nationella motdemonstranter:

Enligt lagen om brott mot medborgerlig frihet, brottsbalken kapitel 18, paragraf 5, kan ”den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.”

Som svar på det vill jag bara påpeka vad Säpo skriver om Revolutionära fronten i förundersökningen till det senaste åtalet mot sex RF-medlemmar. Säpo skriver:

Den politiskt motiverade brottsligheten sker systematiskt och långsiktigt i syfte att förändra den nuvarande samhällsordningen. Genom att försöka få personer att lämna ett parti, en politisk organisation eller avstå från att engagera sig i en viss fråga – och avskräcka andra från att göra detsamma – dikterar RF villkoren för vem eller vilka som ska få höras i den politiska debatten.

Om något borde den lagen användas mot RF, som inte är lika goda kålsupare som nationella utan avskum som spelar i en helt egen division. Men att Linderborg vänt verkligheten bak och fram här är inte så konstigt då hon tidigare skrivit att hon ”imponeras” av våldsverkande vänsterextremister:

Jag ogillar våld i alla dess former men imponeras av att det i alla fall är några som har sån moralisk resning att de är beredda att till och med slåss med fascisterna.

Sammanfattningsvis kan man här säga att Linderborg inte vill att Kärrtorp ska rubriceras som våldsamt upplopp då det innebär att personer hon ”imponeras” av även kommer dömas för våldsamt upplopp. Istället vill hon att en lag som borde användas mot våldsvänstern ska användas mot nationella!

Att Linderborg endast försöker vända lagen till sina meningsfränders fördel lyser igenom här där hon verkar beklaga sig över att vänsterextremister som inte använde våld ändå greps under Göteborgskravallerna:

Juridiskt innebär våldsamt upplopp att alla som befinner sig på en plats blir delaktiga. Gärningsbeskrivningen fokuserar på en hel folksamling, det räcker alltså med att man har varit på plats. Det betyder att alla på plats kan anses ha ansvar för våld som andra begår. Det innebär att man kan gripa väldigt många människor – se till exempel Göteborg 2001, där en massa demonstranter greps trots att de inte varit våldsamma ett endaste dugg.

I Kärrtorp både greps, häktades och dömdes Joakim Blixt Eriksson för våldsamt upplopp för att tingsrätten menar att han ”sympatiserat med folksamlingen, som stört den allmänna ordningen, som har hindrat polisens tjänsteåtgärder i samband med demonstrationen och som gått till förenat våld mot person”. Han använde inget våld, det enda han gjorde var att han var på plats och filmade; även en oberoende rättsexpert anser att det är uppseendeväckande att han dömdes.

Ska någon beklaga sig över hur lagen om våldsamt upplopp fungerar är det väl Blixt Eriksson och alla andra nationella som kommer att dömas efter Kärrtorp bara för att de var på fel plats vid fel tidpunkt?

Ett sista citat från Linderborgs senaste artikel innan jag skonar er från mer av smörjan:

När nazister och högerextremister demonstrerar brukar de mötas av antifascister, av människor med civilkurage som skriker, att vi vill inte ha några fascister på våra gator. Det anses vara ordningsstörande och är det i nån mening, men vill vi verkligen leva i ett samhälle där antidemokraterna får marschera på gatorna utan att störas?

Ja, varför skulle inte nationella ostört kunna få föra ut sitt politiska budskap på gatorna? Vi har samma medborgerliga rättigheter som alla andra.

Linderborg tar i och för sig avstånd från våld och menar att andra metoder ska användas för att störa hennes politiska meningsmotståndare. Men det är ändå ett fult hyckleri från hennes sida. Att en nationell talare på en tillståndsgiven demonstration tystas av oväsen från antirasister, skulle kunna jämföras med att rasistiska ”hackers” tar kontroll över Aftonbladet och byter ut Linderborgs kulturmarxistiska skitartiklar mot rasistiska slagord. Jag tror knappast att Linderborg skulle gilla det sistnämnda medan det första tydligen är något hon tycker borde vara standardförfarande. Som sagt var, hyckleri på hög nivå.

Nationella har i princip aldrig motdemonstrerat för att störa ”antirasistiska” demonstrationer och försöker aldrig med våld tvinga meningsmotståndare till politisk inaktivitet, som AFA och RF satt i system att göra. Kärrtorp var undantaget som bekräftade regeln och satte fokus på medias och sådana som Linderborgs motbjudande hyckleri.

Avslutningsvis kan det nämnas att Linderborg, som många andra, beklagar sig över att barn som en massa egoistiska antirasister släpat med sig till Kärrtorp utsattes för fara och att felet ligger hos de nationella motdemonstranterna. Här ska dock nämnas och betonas att de nationella motdemonstranterna signalerade sin närvaro långt innan de var inne på torget med hjälp av sirener och bengaler. Att inga barn skadades i Kärrtorp är alltså inget ”under”, som Linderborg påstår i sin artikel, utan helt och hållet de nationellas förtjänst!


  • Publicerad:
    2014-03-26 20:15