KULTUR. Samfundet Forn Sed oroas nu av makthavarnas vilja att förbjuda ytterligare en flertusenårig nordisk symbol.

När Nordiska motståndsrörelsen ansökte om demonstrationstillstånd i Göteborg har diskussioner från folkförrädare handlat om att förbjuda den flera tusen år gamla nordiska symbolen Tyrrunan. Enligt Aftonbladet är den nordiska symbolen dessutom en ”förintelsesymbol”.

Samfundet för Forn Sed (tidigare Asatrosamfundet) tycks trots sina kulturmarxistiska tendenser ha förstått att det tilltänkta symbolförbudet inte enbart handlar om politiskt oliktänkande utan om att samtidigt förbjuda uttryck för vår egen historia.

På Facebook skriver samfundet att Tyrrunan inte är en ”nazistisk symbol” och i en intervju i Metro uttalar sig nu samfundet emot systemets försök att förbjuda runan.

– Det är en del av vårt kulturarv i Sverige och en del av ett skriftspråk som många fortfarande använder. Dessutom är runorna ett av våra religiösa verktyg, säger Bruse Persson, ordförande för samfundet.

Persson säger att det vore konstigt att förbjuda runan.

– Det skulle bli egendomligt. Ska man börja knacka bort runorna från runstenarna då också?

Samfundets ordförande menar att guilt by association-propagandisterna var verksamma redan på 90-talet när den nationella rörelsen använde sig av den svenska flaggan.

– Då kunde man bli kallad för nazist om man viftade med den svenska flaggan. Men den symbolen togs tillbaka. Vi vill göra på samma sätt med tyrrunan, säger han.

Enligt samfundet vill man ”inte låta de onda makterna stjäla våra symboler”. Det är oklart vilka samfundet menar dessa onda makterna är, men de enda som försöker stjäla Tyrrunan är de krafter som vill göra det olagligt att bära den.

Källa:
Religiöst samfund: Förbjud inte tyrrunan – den är inte nazistisk


  • Publicerad:
    2017-10-04 09:20