SKINNSKATTEBERG. Ockupationsbasen för rasfrämlingar som drivs av ABO-gruppen i Riddarhyttan utdöms nu vite för att ha fortsatt bedriva sin verksamhet trots att de nekats bygglov av miljö- och byggnadsnämnden.

skinnskatte

I Riddarhyttan drivs en ockupationsbas trots att till och med kommunen förbjudit det.

I Riddarhyttan i Skinnskatteberg drivs ett så kallat asylboende av ett företag vid namn ABO-gruppen, trots att kommunen nekat bygglov och därmed förbjudit verksamheten att äga rum på platsen.

Den 28 april bestämde byggnadsnämnden i Skinnskatteberg att ett vite kunde förenas med förbudet att driva verksamheten. Vitet som är 3 200 kronor per påbörjad dag skulle till dags dato innebära ett totalt vite på 185 600 kronor. Den 1 juni var kommunen på plats och då var verksamheten fortfarande i drift.

– Detta är ett krafttag. Vi dömer ut vite, sedan får kommunen ha fortsatt tillsyn och så får nämnden följa upp vid varje möte och utdöma vite varje gång tills verksamheten upphör, säger Angelique Nyström (L), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Skinnskatteberg, och fortsätter:

– Vitet går till staten, så kommunen får inte pengar men får lägga massor med jobb på ärendet.

Några personer som är eller har varit inblandade i ABO-gruppen och dess styrelse är Gavin Kakuma Mbalir, Maria Sunethra Blomquist, Harem Rafat, och Jimmy Joakim Norlin.

Källor:
Asylboende tvingas betala vite
Tagg: ABO Gruppen AB
ABO Gruppen AB – Företagsinformation


  • Publicerad:
    2016-06-26 14:10